УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Према   Закону о основама система образовања и васпитања /Сл.гласник РС бр.72/2009,52/2011,55/2013,68/2015,/ у ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање 6,5 година, а највише 7,5 година (деца рођена 2011. године и деца која су рођена у јануару и фебруару 2012. године).

МЕСТО УПИСА:  ОСНОВНА ШКОЛА „ СВЕТИ САВА“Бајина Башта- код секретара школе .

ВРЕМЕ УПИСА: Упис почиње 2. априла 2018.  и траје до 30.април  2018. године. Упис се врши сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

– ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОМ ЛЕКАРСКОМ ПРЕГЛЕДУ ;

– ФОТОКОПИЈА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ;

– УВЕРЕЊЕ О ПОХАЂАЊУ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ( Уверење се  доставља до краја јуна 2018. године).

РАД ПЕДАГОГА: О распореду рада педагога родитељи ће добити обавештењe у школи.

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић