ПРВЕ ДИГИТАЛНЕ УЧИОНИЦЕ У БАЈИНОЈ БАШТИ

Од септембра у ОШ „Свети Сава“ ученици првих разреда и ученици петих разреда из музичке културе и руског језика ће имати дигиталне учионице. Учитељице Јасминка Митовић и Мирјана Марковић и наставници Велибор Филиповић (наставник музичке културе) и Олгица Филиповић (наставница руског језика) у OШ “Свети Сава“ су прошли на конкурсу за учешће у пројекту „ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК“. Овим наставницима ће Министарство опремити учионице дигиталном опремом, компјутером, пројектором, дигиталним уџбеницима и доступом дигиталним садржајима, који имају само учесници Пројекта.

Влада Републике Србије ће преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја у школској 2018/2019. години спровести пилот-пројекат „ 2000 дигиталних учионица“. Суштина овог пилот-пројекта је увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала. Пројекат подразумева опремање учионице од стране Министарства са пројектором, компјутером и дигиталним уџбеником по избору наставника. Конкурс за избор наставника је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја пре два месеца. За учешће у пројекту је било потребно имати минимално 5 година рада у настави, послати своју радну биографију и свој видео снимак у трајању од 3 до 5 минута, у ком се исказује своје мишљење на тему значаја увођења информационо-комуникацијских технологија у образовању, важности концепта целоживотног учења и самопроцена владања дигиталним компетенцијама. Поред тога, било је потребно проћи још неколико селекционих кругова. За конкурс су се могли пријавити наставници разредне наставе будућег првог разреда, наставници обавезних предмета петог разреда: математика, српски језик и књижевност, биологија, географија, историја, информатика и рачунарство, техника и технологија, музичка култура, ликовна култура и наставници страних језика у првом и/или петом разреду. Наставници који су одабрани за пројекат су се обавезали да прођу обуку у трајању од 3 дана у августу, да наредну школску годину користе дигитални уџбеник и да обуче своје колеге дигиталној настави.

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић