Бесплатни уџбеници за школску 2019/2020.

Поштовани родитељи,

Министарство просвете,науке и технолошког развоја планира да у оквиру Пројекта „Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа “ обезбеди бесплатне уџбенике за један део ученичке популације.Наиме, бесплатне уџбенике требало би да добију ученици свих разреда основне школе и то по следећим основама:

-ученици из социјално/материјално угрожених породица /примаоци новчане социјалне помоћи/ доказ- решење/копија/ којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи /

-ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом /који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану –доказ није потребан јер школа поседује податке о наведеним ученицима/

-ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом /који основношколско образовање и васпитање не остварују по индивидуалном образовном плану али имају потребу за прилагођавањем/увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат/ –доказ није потребан јер школа поседује податке о наведеним ученицима

-ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања/ доказ-потврда образовно-васпитне установе о својству ученика односно студента, за свако дете/

 

Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума .

Ако ученик остварује право по више основа, а један основ је стицање основношколског образовања по индивидуално образовном плану, уџбенике добија по том основу.

Рок за пријављивање на нивоу школе је до 15. 03. 2019. године.

Тражену документацију потребно је доставити у Управу школе код секретара.

Управа  школе

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић