Седница одељенских већа ученика 5-7 разреда

ОСНОВНА ШКОЛА“СВЕТИ САВА“

БАЈИНА БАШТА

На основу члана 110. Статута Школе ,те члана 14. Правилника о оцењивању  ученика  у основном образовању и васпитању  ,одржаће се

седница одељенских већа ученика 5-7 разреда

дана 20.06.2019 године/четвртак  / са почетком   у 8,00 часова у зборници  Школе са следећим

ДНЕВНИМ  РЕДОМ

1.Утврђивање оцена из наставних предмета и владања ученика  од 5-7 разреда  на крају  другог полугодишта школске 2018/2019. године

2.Утврђивање општег успеха ученика од 5-7 разреда  на крају другог полугодишта

3.Утврђивање предлога за похвале и награде ученика

  1. 4. Анализареализације школског програма рада у току школске године

5.Организација припремне наставе и поправних испита за ученике који су упућени на поправни испит

6.Разно

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић