Седница Наставничког већа

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА одржаће се дана 26. 06. 2019 године/среда/ са почетком  у 10.00 часова у свечаној сали Школе.

ДНЕВНИ РЕД

1.Анализа успеха и дисциплине  ученика  1-7 разреда  на крају  другог полугодишта 2018/2019. године

2.Анализа изведених екскурзија и наставе  у  природи

3.Стручно усавршавање наставника  и стручних сарадника

4.Упознавање Наставничког већа са извештајима носиоца програма   одобрених у оквиру  пројеката  у области спорта за 2019.  годину .

5.Припрема за  израду Годишњег програма  рада  школе   за школску  2019/2020. годину

6.Самовредновање рада школе

  1. Разно

Директор Школе

Маријана Лукић

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић