Целодневна настава за ученике првог разреда (хитно и битно)

Поштовани родитељи будућих првака,
Школа је добила сагласност Министарства просвете за једно одељење целодневне наставе у шк. 2020/2021. години.
Обзиром на то да се велики број родитеља изјаснио за целодневну наставу, а да сви не могу бити уписани у једно одељење целодневне наставе, школа је пронашла начин да кроз пројекат „Обогаћеног једноменског рада“ омогући свим ученицима чији су родитељи изразили потребу за целодневном наставом, подршку у учењу као у целодневној настави.
Неопходно је да сви родитељи који су се изјаснили за целодневну наставу, доставе школи потврду издату од стране послодавца којом доказују да оба родитеља послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама. Потврда мора садржати и контакт телефон послодавца. Потврду доставити сутра, 28.08.2020. до 16 часова.
Прозивка првака биће одржана у понедељак, 31.08.2020. у 17 часова у дворишту школе.
Хвала на разумевању!!!

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић