Ученици на једносменској настави направили Боров модел атома

🎯💫🌡МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ- ФИЗИКА И ХЕМИЈА💫🌡👩🏫
👉

У оквиру ЈЕДНОСМЕНСКЕ НАСТАВЕ, наставница Љиљана Екмешчић користи различите методе учења којима мотивише ученике да радо долазе на додатне часове физике и хемије. Употребом дигиталног уџбеника ученици су направили Боров модел атома.

👏👏👏

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић