Oгледи из оптике на часовима једносменске наставе

🎯💫🌡МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ- ФИЗИКА И ХЕМИЈА💫🌡👩🏫
👉
У оквиру ЈЕДНОСМЕНСКЕ НАСТАВЕ, наставница Љиљана Екмешчић ученике упознаје са огледима из оптике.
👏👏👏

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић