Обавештење о осигурању у току школске 2021/2022. године

Савет родитеља ове Школе  прихватио је  понуду „ Milenijum osigranja „ за осигурање  ученика  од несрећних случајева  за ову школску годину .

ГОДИШЊА ПРЕМИЈА  ЗА ОСИГУРАЊЕ  ИЗНОСИ 300,00 динара ПО УЧЕНИКУ.

Ученик   за кога је уплаћена  премија  осигурања осигуран је  од несрећних случајева  ,као што су:

-прелом кости,дневна накнада , трошкови лечења, болнички дан , инвалидитет …

Осигурање ученика  покрива  све случајеве  24 часа свуда и на сваком месту.

Имајући у виду   досадашња искуства –апелујемо на ученике  да се осигурају.

Потребно је да  ученици који  хоће  да се осигурају  300,00 динара предају  одељенском благајнику/или разредном сатрешини/ који ће       попунити спискове  са потписима ученика који плаћају осигурање и исте са прикупљеним  новцем предати у рачуноводство школе   најкасније до 23.09.2021 године. 

Управа школе

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић