Нашу школу чини следећи кадар:

.

Презиме и Име Врста стручне спреме Послови на којима ради
Лукић Маријана Проф.раз.наставе Директор
Ивановић Лепосава Проф.пед.и психологије педагог
Живановић Милан Професор разредне наставе библиотека
Селинић Ивана Дипл.психолог психолог

 

Презиме и Име Врста ст.спреме Предмет који предаје
Ивановић Јелена Професор српског Српски језик и књижевност
Јовановић Мирјана Наставник српског Српски језик и књижевност
Савељић Биљана Професор српског Српски језник и књижевност
Драгојловић Ана Професор енглеског Енглески језик
Ђурић Татјана Професор енглеског Енглески језик,

Грађанско вас.

Ивановић Драгана Професор шпанског језика Шпански језик  Немачки језик
Марковић Славица Професор енглеског Енглески језик, Грађанско вас.
Катанић Александра Професор енглеског језика Енглески језик
Филиповић Олгица Професор руског Руски језик,

Слобод.нас.ак.

Живановић Светлана Професор немачког језика Немачки језик
Марковић Данијела Професор математике Математика и информатика
Лечић Дубравка Професор математике Математика
Бодирога Зорица Професор математике Математика
Ђукановић Радомир Професор ликовне културе Ликовна култура, Слобод.нас.ак.
Филиповић Велибор Диплом. музчки педагог Музичка култура, Хор
Поповић Бранка Професор физичког Физичко и здр.васпитање
Јосиповић Звјездана Професор физичког Физичко и здр.васпитање
Арсенијевић Родољуб Професор историје Историја
Ковачевић Марко Професор историје Историја
Јевђенић Драгана Професор географије Географија, Слобод.нас.ак.
Јовић Митар Професор географије Географија, Слобод.нас.ак.
Екмешчић Љиљана Професор физике Физика, хемија
Стојадиновић Невенка Дипломирани хемичар Хемија
Радовановић Тања Професор хемије Хемија
Марковић Дана Професор биологије Биологија, Слобод.нас.ак.
Јакић Ирена Дипл. биолог

 

Биологија,

Слобод.нас.ак.

 

Пурић Дејан Професор техничког и информатике Технич. и инф.обр. Техника и тех. , Информатика и рачунарство
Зарић Данијела Професор техничког и информатике Техника и технологија, Информатика и рачунарство
Малешевић Александра Дипломирани Теолог Вероучитељ
Милан Попадић Мастер теолог Вероучитељ – ИО Перућац
Слободанка Милинковић Теолог Вероучитељ
Маринковић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава
Ђурић Анђелка Наставник разредне наставе Разредна настава
Ивановић Слађана Наставник разредне наставе Разредна настава
Јовановић  Драгана Професор разредне наставе Разредна настава
Срдић Ивана Професор разредне наставе Разредна настава целодневна
Тошић Милена Професор разредне наставе Разредна настава
Јовић Јелена Професор разредне наставе Разредна настава
Злопорубовић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава
Чолић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава
Митровић Јасминка Наставник разредне наставе Разредна настава

целодневна

Ђокић Ранисав Професор разредне наставе Разредна настава

целодневна

Марковић Мирјана Наставник разредне наставе Разредна настава
Јовановић Радојка Наставник разредне наставе Разредна настава – ИО Перућац
Јевтић Лепосава Наставник разредне наставе Разредна настава целодневна
Петронијевић Марина Професор разредне наставе Разредна настава целодневна
Александрић Гордана Професор разредне наставе Разредна настава
Марјановић Весна Наставник разредне наставе Продужени боравак
Ђуровић Оливера Олигофренолог Специјално одељење
Зечевић Андријана Спец. педагог Специјално одељење


Ваннаставно особље:

Презиме и Име Врста стручне спреме Послови на којима ради
Петровић Катарина Дипл.правник секретар
Станојевић Биљана Екон.техничар Шеф рачун.
Шкрњић Весна Екон.техничар Финан.радник
Стојановић Душанка НК радник Помоћни радник
Илић Драган НК радник Помоћни радник
Милановић Лазарија НК радник Помоћни радник
Николић Добрисава НК радник Помоћни радник
Вилотијевић Милена НК радник Помоћни радник
Биљић Драгиња НК радник Помоћни радник
Вучетић Светлана НК радник Помоћни радник
Јашић Слободанка НК радник Помоћни радник
Арсенијевић Љиљана НК радник Помоћни радник
Вилотијевић Видина НК радник Помоћни радник
Тадић Сања НК радник Помоћни радник
Ђурић Гордана КВ кувар кувар
Максимовић Јелена КВ кувар кувар
Богдановић Милена КВ кувар сервирка
Обрадовић Јован Бравар домар
Николић Весо НК радник Помоћни радник
Манесловић Марина НК радник чистачица

Лица ангажована у Пројекту обогаћеног једносменског рад

Назив активности Носилац активности Матична школа и ИО Перућац
  број часова проценат ангажовања
Светосавски кутак знања и стварања Наташа Маринковић (други разред) 4 20%
Светосавски кутак знања и стварања Драгана Јовановић (трећи разред) 2 10%
Програмирање кроз игру Слађана Ивановић (трећи разред) 2 10%
Мале шаховске мајсторије Милан Живановић 1 5%
Учимо кроз игру Радојка Јовановић ИО Перућац 2 10%
Светосавски театар Биљана Савељић 2 10%
Јелена Ивановић 2 10%
Језички кутак Мирјана Јовановић 2 10%
Математика није баук Данијела Марковић 2 10%
Математички кутак Дубравка Лечић 2 10%
Математика кроз учење и игру Зорица Бодирога 2 10%
Свет од папира-маск креације Радомир Ђукановић 1 10%
Пилатес Бранка Поповић 2 10%
Стони тенис Звјездана Јосиповић 2 10%
Млади истраживачи Ирена Јакић 2 10%
Љиљана Екмешчић 2 10%
Дигитална писменост Олгица Филиповић 1 5%
English is fun Татјана Ђурић 2 10%
Укупно: 36 180%
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић