Уџбеници

УЏБЕНИЦИ ЗА 2021/2022-списак –

На овом месту можете преузети списак уџбеника за 1 разред

На овом месту можете преузети списак уџбеника за 2 разред

На овом месту можете преузети списак уџбеника за 3 разред

На овом месту можете преузети списак уџбеника за 4 разред

На овом месту можете преузети списак уџбеника за 5 разред

На овом месту можете преузети списак уџбеника за 6 разред

На овом месту можете преузети списак уџбеника за 7 разред

На овом месту можете преузети списак уџбеника за 8 разред

ОДЛУКЕ  О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА

Одлука -3.,4.,7. и 8. разред од 29.03.2021

Одлука -2.,3.,6. и 7. разред од 30.03.2020

Одлука за 1. и 5 разред од 26.03.2019

Напомена   за  родитеље:

Нови уџбеници су изабрани  за    4. и 8  . разред  / на ове разреде се примењује  нови наставни план

Стари убеници  се примењују за остале  разреде  и то:

1 . разред стари уџбеници  + Дигитални свет Нови логос                               /2019/2020-2022/2023

2 .разред  стари  уџбеници                                                                                   /2020/2021-2023/2024

3. разред стари уџбеници  осим  енглеског  /Дата статус/                             2021/2022-2024/2025

/стари издавач  али из  српског је ново издање  од 19.01.2021

  1. разред стари уџбеници                                                                                    2019/2020-2022/2023
  2. разред стари  уџбеници                                                                                    2020/2021-2023/2024
  3. разред стари уџбеници осим  енглеског и немачког – Дата статус,        2021/2022-2024/2025

ЗАКОН О  УЏБЕНИЦИМА

Закон о уџбеницима

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић