Распоред писмених и контролних задатака за ниже разреде 2023/2024.

Месец Број седмице Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
Писмени задатак Контролна вежба Писмени задатак Контролна вежба Писмени задатак Контролна вежба Писмени задатак Контролна вежба
IX 1.
2. математика, српски, свет око нас -иницијални
3.
4. српски језик    математика математика
5. математика, српски, математика   природа и друштво
X 6. српски језик
7. свет око нас српски језик          енглески језик
8. српски математика
9. српски језик математика
10. математика математика српски језик природа и друштво
XI 11. свет око нас   математика природа и друштво математика
12. математика српски језик српски језик
13. српски математика природа и друштво
14. српски језик енглески језик
XII 15. свет око нас српски језик српски језик    математика
16. математика свет око нас математика
17. српски језик       математика српски језик  природа и друштво
18. свет око нас српски, математика српски језик      математика математика
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић