Бројно стање ученика у одељењу

Матична школа

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 3 23 39 62
II 4 40 51 91
III 3 33 33 66
IV 3 41 31 72
V 3 24 38 62
VI 3 44 40 84
VII 3 48 35 83
VIII 3 39 32 71
УКУПНО: 25 292 299 591


Издвојено одељење „ПЕРУЋАЦ“

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 1/2 2 2
II 1/2 1 1 2
III        
IV        
Предшколски програм 1    
УКУПНО: 1 1 3 4

Комбинација разреда:  I , II

Одељења ученика са сметњама у развоју:

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 1/2 2 2
II 1/2 1 1
VII 1/2 2 2
VIII 1/2 1 1
УКУПНО: 2 6 6

Комбинација разреда: I ,II и  VIII

Комбинација разреда:  I и  VII

 

Продужени боравак

                  БРОЈ ГРУПА                     БРОЈ УЧЕНИКА

 

1 30

 

Комбинација ученика:  I и II  разред.

Бројно стање ученика 10 година уназад /кретање броја ученика/:

Школска година Укупан број ученика у школи

/матична школа и Издвојена одељења/

2013/2014 798
2014/2015 816
2015/2016 786
2016/2017 764
2017/2018 751
2018/2019 708
2019/2020 677
2020/2021 636
2021/2022 639
2022/2023 601
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић