Бројно стање ученика у одељењу

Матична школа

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 4 48 44 92
II 3 24 40 64
III 4 40 51 91
IV 3 32 32 64
V 3 42 31 73
VI 3 23 39 62
VII 3 43 40 83
VIII 3 48 35 83
УКУПНО: 26 300 312 612


Издвојено одељење „ПЕРУЋАЦ“

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 1/3 1 1
II 1/3 2 2
III 1/3 1 1 2
IV
Предшколски програм 1
УКУПНО: 1 2 3 5

Комбинација разреда:  I, II и III

Одељења ученика са сметњама у развоју:

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
II 1/2 1 1
II 1/2 1 1
III 1/2 1 1
VIII 1/2 2 2
УКУПНО: 2 5 5

Комбинација разреда: II и III

Комбинација разреда:  II и  VIII

 

Продужени боравак

                  БРОЈ ГРУПА                     БРОЈ УЧЕНИКА
1 30

Комбинација ученика:  I и II  разред.

Бројно стање ученика 10 година уназад /кретање броја ученика/:

Школска година Укупан број ученика у школи

/матична школа и Издвојена одељења/

2014/2015 816
2015/2016 786
2016/2017 764
2017/2018 751
2018/2019 708
2019/2020 677
2020/2021 636
2021/2022 639
2022/2023 601
2023/2024 622
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић