Документa о раду школе

На овој страници можете преузети ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

На овој страници можете преузети документа о раду Школе:

Извештај о раду школе 2020-2021.година

Развојни план школе 2018-2023.године

Годишњи план рада 2021-2022.година 

Завршни рачун за 2017. годину. Završni_01025_2017.xls.

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић