Пројекти школе

Назив пројекта Носилац пројекта Реализатори пројекта Временкс динамика-трајање
Инклузија деце са сметњама у развоју кроз спорт и музико терапију Спортски савез Бајина Башта- ОШ „Свети Сава“ Оливера Ђуровић, дефектолог од 1.јануара 2021. до 31. децембра 2021.
“Пилатес за девојчице од 12 до 15 година“ Локална самоуправа- ОШ „Свети Сава“ Бранка Поповић, професор физичког васпитања од 1.јануара 2021. до 31. децембра 2021.
Школски спорт за девојчице од 1. до 4. разреда Спортски савез Бајина Башта- ОШ „Свети Сава“ Мирјана Марковић, наставник разредне наставе од 1.јануара 2021. до 31. децембра 2021.
Обогаћен једносменски рад Министарство просвете,науке и технолошког разбоја РС – ОШ „Свети Сава“ Наставници физичког и здравственог васпитања, наставници српског језика, математике, физике, биологије, историје, географије,музичке и ликовне културе, наставнци разредне наставе, верске наставе Септембар-јун шк. 2021/22. Године

 

ПРОЈЕКАТ САРАДЊЕ СА ОШ „СВЕТИ САВА“, БАЈНА БАШТА

(сарадња са локалном самоуправом и амбијентална настава)

разред релација активност време место начин носиоци предмети
ЧЕТВРТИ Жича – Бајина Башта;

Манастир Жича – манастир Рача;

Столови – Гоч – Тара

-Планирање путовања и плана посете Бајиној Башти и околини, планирање амбијенталне наставе и тематских пројеката;

-Посета ОШ “Свети Сава“, манастиру Рача и обилазак Таре и реализација пројекта

-Дочек ученика и наставника  ОШ “Свети Сава“ у ОШ “Живан Маричић“, посета манастиру Жича, обилазак Столова или Гоча;

-међусобна сарадња на пројектима од културног и јавног значаја

Школска 2021-2022 Жича – Бајина Башта Пројекат се реализује као процес сарадње две основне школе, а кроз који ће ученицима  бити омогућено да  искуствено упознају разноликост материјалних, културних и  духовних добара наше земље, као и да стекну нова пријатељства ван средине у којој живе. -ОШ “Живан Маричић“, Жича и ОШ “Свети Сава“, Бајина Башта

.ученици четвртог разреда са учитељицама и предметним наставници-ма

Разредна настава,

Верска настава

Енглески језик

 

НАПОМЕНА: Пројекат ће бити реализован у складу са свим препорученим епидемиолошким мерама и уз сагласност родитеља.

Ми смо свесни да имамо много тога што нас издваја од других школа, али имамо нешто што нас заиста издваја, а то је програм „Школа без насиља“.
ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА
(Ка сигурном и подстицајном окружењу за децу)
На седници Наставничког већа биће формиран Тим за борбу против насиља, у саставу:
Директор школе, помоћник директора, педегог, олигофренолог, учитељ и одељенски старешина

Програмске активности и садржаји

Носиоци активности

Динамика

Показатељи реализације

Презентација резултата истраживања (за наставнике, родитеље и ученике)

Учитељи, одељенске старешине IX/X Записници са родитељских састанака
Реализација цртане серије „Уааа, неправда“(I-V)разреда Учитељи, одељенске старешине V разреда IX/X Дечији продукти са радионица и евалуација
Препознавање и дефинисање улоге Савета родитеља Стручни сарадник, директор IX План Савета родитеља
Избор чланова за вршњачки тим- (BT) Одељенски старешина X Листа чланова BT
Обука чланова за рад у вршњачком тиму Координатор вршњачког тима X Продукти са радионица
Реализација превентивних радионица на одељенским заједницама Учитељи, одељенске старешине XI/XII Записници, документовање састанака и обуке
Састанци са родитељима и обука о правилима и реституцији Учитељи, одељенске старешине XII Иницијатива и број присутних родитеља
Утврђивање и уградња школских правила у Правилник школе Наставничко веће I Истакнута и вудљива одељенска и школска правила
Формирање унутрашње заштитне мреже и подела задужења Стручни сарадник, директор XI Дефинисан ланац улога и одговорности у УНЗ – доступан свима
Промоција и примена стратегије превенције Координатор ВТ, вршњачки тим Током II полугодишта Различите превентивне активности
Превентивне активности Вршњачког тима Координатор ВТ, вршњачки тим Током II полугодишта Број укључене деце и број активности
Укључивање вршњака у тематске групе и акције Координатор ВТ, вршњачки тим Током II полугодишта Број ученика који траже помоћ од ВТ и школског тима
Припрема и извођење Форум представе Координатор ВТ, вршњачки тим Током II полугодишта Број Форум представа, укључене деце, видео записи, изложбе…
Укључивање и информисање родитеља о активностима Школски тим, вршњачки тим Током II полугодишта Евиденција сарадње са родитељима
Организовање „Конференција случаја“ Школски тим, вршњачки тим Током II полугодишта Евиденција и записници
Праћење примене механизма интервенције и превенције Школски тим, стручни сарадник Током II полугодишта Портфолио школе о реализацији пројекта
Сарадња са др. службама, спортским и невладиним организацијама и институцијама Школски тим Током II полугодишта Евиденција сарадника, подршка из лок.заједнице, записници са састанка
Сарадња са медијима Школски тим, вршњачки тим IV/V Презентације у медијима јавни наступи, трибине
Медијска промоција резултата Школски тим, вршњачки тим Током II полугодишта Медијске презентације, плакати
Вредновање резултата примене пројекта Школски тим, директор, ментор VI Упитник за програм Школе без насиља

 

У оквиру пројекта школа без насиља велику улогу има „Вршњачки тим“ који има улогу да оснажи децу у препознавању насиља. Чланови „Вршњачког тима“ су расположени за комуникацију са вама:
Слободан Тадић – Он је веома добар, искрен, способан, духовит. Задовољство је са њим радити. Без њега бисте се сигурно сморили и зато обратите се Боби.
Невена Кремић – зашто се обратити за савет Невени? Зато што је увек отворена, спремна да помогне у свакој ситуацији. Комуникативна је, искрена и реална. Постиже сјајне резултате на такмичењима из Српског језика.
Стефан Ристић – Комуникативан је, воли да се дружи, има времена за ваше проблеме. Позитивно мисли, одличан у школи, све решава мирним путем.
Никола Пердух – Паметан је, бистар и духовит. Решиће вам све проблеме и показати прави начин да их и сами решите. За себе каже „Не продајем ја поклањам“.
Катарина Ђокић – Обратите јој се, зато што зна да посаветује, зато што ће вам помоћи. Њој можете поверити све своје проблеме. И зато не оклевајте. Ако се суочите са насиљем обратите се Каћи.
Марија – У тиму има једна Марија
слатка је и фина
уредна и добра
као мандарина…
Други битан пројекат школе је уградња видео надзора у школи, а исто тако имамо и школског полицајца. Школски полицајац је радник ОУП-Бајина Башта који је пре него што је ступио на ову дужност прошао обуку за рад у школи. Сада је он полицајац задужен за школу и окружење школе.
Такође смо веома поносни што смо ушли у програм „Лименке сакупљај околину сачувај“. Овај програм спроводи Recan Фонд у сарадњи са партнерима унутар школа. Школе које уђу у овај програм као и наша школа добијају разне едукативне материјале (постере, летке и брошуре) који прате акцију прикупљања и едукује ученике. Рециклажа лименки је једноставна и корисна, и ученици уче како се рециклирањем чува животна средина.

 

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић