Пандемије Covid-19

На овом месту можете пронаћи корисне информације о борби против пандемије Covid-19.

Видео записи:

Упуство за понашање ученика приликом доласка и боравка у школи.

Општа упутства о борби против пандемије Covid-19:

 

На овом месту можете преузети и Препоруку за превенцију од COVID 19 које је припремио Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“:

Препоруке Института за јавно зравље „Др Милан Јовановић Батут“

Наша Школа се активно бори против ширења пандемије. Ово су  едукативни панои и поруке о потреби чувања здравља који су постављени у нашој Школи:

 

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић