Настава на даљину 2020.

Поштовани, на овој страници можете погледати најважније информације у вези функционисањем Oсновне школе „Свети Сава“ током ванредног стања 2020. године.

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. марта 2020. године.
Фокус је на програмским садржајима општеобразовних и струних предмета са највећим бројем часова.

Едукативни садржај за учење на даљину за ученике основних школа биће емитовани на РТС 3. О распореду часова можете се информисати на сајту:  www.rasporednastave.gov.rs.  

Осим могућности да прате наставу на телевизијском каналу РТС 3 и на интернет платформи РТС Планета (rtsplaneta.rs), наставне јединице за основце и средњошколце су доступне и на сајту РТС на www.rts.rs/page/school/sr.html (на насловној страници, категорија „Моја школа“) , као и на специјализованом интернет подсајту https://mojaskola.rtsplaneta.rs .

  • За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од по два часа дневно.
  • За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по три часа дневно, од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је један одпредмета који се полажу на завршном испиту.
  • За ученике којима је потребан структуриран индивидуализован приступ у раду, односно прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана(ИОП), ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3, потребно је да наставници припреме посебне материјале за учење и да их учине доступним ученицима на начин који договоре са њиховим родитељима.
  • Сви емитовани часови биће доступни и на платформи РТС Планета, где се могу накнадно и више пута прегледати, истог или наредних дана.
  • Истовремено са емитовањем ТВ часова, наставници су у обавези да, у сарадњи са одељењским старешинама, остваре потребну комуникацију са ученицима и/или њиховим родитељима и када је потребно да дају додатна упутства за учење након емитованих садржаја (нпр. додатне презентације или задаци за вежбање у радној свесци, домаћи задаци – есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи и друго). Ово се односи и на предмете који ће бити мање заступљени учењем преко канала РТС Канал 3 (музичкa култура, ликовна култура, физичко и здравстено васпитање, страни језици, техника и технологија, информатика и друго).

Додатне информације родитељи могу добити и позивом на телефон 011/735-05-57

Директор, наставничко веће и педагошки колегијум обавезни су да уз сарадњу одељенских старешина израђују недељни оперативни план. Наставници су у обавези да формативно прате напредовање ученика током ванредног стања како би то касније било искоришћено за сумативно оцењивање ученика на крају школске године.

Наставници су у обавези да у електронски дневник евидентирају све видове обавељеног учења на даљину, чиме се стварају услови за за редован завршетак наставне године.

Опширније о свему у допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Nastava na daljinu u vanrednom stanju

ВАЖНОРаспореди наставе за основну школу од 17-21. марта 2020. године

Обавештење Министарства просвете родитељима ученика можете преузети овде: Obavestenje za roditelje_nastava na daljinu 

важно: Допис Министарства просвете: Додатна упуства о настави на даљину од 17. марта 2020. годинеDodatna uputstva o nastavi na daljinu

Овде можете преузети формулар Оперативни план рада наставника за недељно планирање: Prilog 1_ Primer operativnog plana rada nastavnika

Детаљна упуства о платформи Microsoft Тeams можете погледати на линку:

важно: Додтана упуства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљинуДодатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину 

Допис о промени календара образовно-васпитног рада за период када је планиран пролећни распуст: Promena kalendara obrazovno vaspitnog rada u osnovnoj i srednjoj skoli

На овом месту можете преузети допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са планирањем и организацијом наставе на даљину у ванредном стањуPodrska nastavnicima, direktorima i strucnim saradnicima_pocetna iskustva1749816441133432625

Корисно упуство у вези covid-19 можете преузети овдеvirus

Обавезујућа инструкција о спуштању  на половину јарбола, односно копља, заставе Републике Србије: ОБАВЕЗУЈУЋА ИНСТРУКЦИЈА

Важно: На овом месту можете преузети допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са оцењивањем у току извођења наставе на даљину: Doc Apr 13 2020

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић