Млади истраживачи – Упоређивање реактивности алкалних и земноалкалних метала

🎯Млади истраживачи- физика и хемија📝
🧪💥🌡️Упоређивање реактивности алкалних ( Na) и земноалкалних метала( Mg)
✅
Наставнице Љиљана Екмешчић и Снежана Крстић са ученицима који похађају обогаћени једносменски рад
👏🤗💯

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић