Школски одбор

Састав Школског одбора:

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач
САЊА АЛЕКСИЋ Савет родитеља
СЛОБОДАН ИВАНОВИЋ Савет родитеља
ПЕЧЕНИЧИЋ АЛЕКСАНДАР Савет родитеља
ИВАНА СРДИЋ Школа
МАРКО МАРКОВИЋ Локална заједница
РОДОЉУБ АРСЕНИЈЕВИЋ Школа
ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ Локална заједница
РАДОЈКА ГЛАВИНИЋ Локална заједница
РАДИВОЈЕ МИЛАНОВИЋ Школа
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић