Школски хор

У нашој школи је дуг низ година постојала традиција неговања оркестарског музиционирања као и рад хора. Пробе се редовно одржавају у школи у кабинету за музичку културу. Кабинет је иначе добро опремљен свим потребним средствима за правилно извођење наставе овог предмета. Хор је редован и запажен учесник свих школских приредби, под вођством наставнице музичке културе Јосиповић Заге. Изводе се песме различитог карактера: свечане, староградске, дечије, као и многе друге. Школски хор броји(65) чланова од петог до осмог разреда. Наш хор учествује на конкурсу XIV фестивала дечијег музичког стваралаштва „Деца композитори“ 2009. Покровитељ фестивала је Министарство просвете Републике Србије, Министарство културе Републике Србије и Град Београд – градска управа секретеријата за културу. За дечију композицију у области вокалног, инструменталног и вокално-инструменталног стваралаштва које компонују деца од 7 до 15 година на часовима музичке културе или кроз слободне активности (ваннаставне активности).

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић