Распоред писмених и контролних задатака за ниже разреде

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ   ВЕЖБИ,  КОНТРОЛНИХ   ЗАДАТАКА  И  ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА

ШК. 2017/2018 . год.    1. разред

Месец Редна

Недеља

Наставни предмет
СЕПТЕМБАР 1.
2.    
3.  
4. Математика
5.
ОКТОБАР 6. Свет око нас
7.
8. Математика Српски језик
9.
10.
НОВЕМБАР
11. Свет око нас
12. Српски језик
13.
14. Математика
ДЕЦЕМБАР
15.
16.
17. Српски језик Свет око нас
18. Математика
ЈАНУАР 19.
20. Српски језик
21. Математика
22. Српски језик
ФЕБРУАР 23.
24.
25. Свет око нас
МАРТ 26.
27.  Математика Српски језик
28. Свет око нас
29. Српки језик
АПРИЛ 30
31.
32. Математика
33. Свет око нас
МАЈ 34.
35.  Српски језик
36. Математика
37. Српски језик Свет око нас
ЈУН
38. Математика
39. Српски језик Свет око нас

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ   ВЕЖБИ,  КОНТРОЛНИХ   ЗАДАТАКА  И  ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА

ШК. 2017/2018. год.    2. разред

Месец Редна

Недеља

Наставни предмет
СЕПТЕМБАР 1.
2.  Математика иницијални  Свет око нас иницијлни
3. Српски језик иницијални
4.
5.
ОКТОБАР 6. Математика
7.
8. Српски језик
9. Математика
10.
НОВЕМБАР
11. Свет око нас
12.
13.
14. Српски језик
ДЕЦЕМБАР
15.
16. Математика
17.
18. Српски језик
ЈАНУАР 19. Свет око нас
20.
21. Математика провера оставрености стандарда
22. Српски језик провера остварености стандарда
ФЕБРУАР 23.
24. Математика
25.
МАРТ 26.
27.
28. Српски језик
29. Свет око нас
АПРИЛ 30
31.
32. Српски језик Математика
33.
МАЈ 34.
35.
36. Српски језик провера оставрености стандарда
37. Математика
ЈУН
38. Свет око нас провера оставрености стандарда
39. Српски језик Математика провера оставрености стандарда

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ   ВЕЖБИ,  КОНТРОЛНИХ   ЗАДАТАКА  И  ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА

ШК. 2017/2018 . год.    3. разред

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ   ВЕЖБИ,  КОНТРОЛНИХ   ЗАДАТАКА  И  ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА

ШК. 2017/2018 . год.    4. разред

Месец Редна

Недеља

Наставни преднет
Српски језик Математика Природа и друштво Енглески језик
СЕПТЕМБАР 1.        
2.    
3.      
4.   Природа и друштво  
5. Математика    
ОКТОБАР 6.      
7.     Енглески језик
8.      
9. Српски језик

( п.з.)

     
10.      
НОВЕМБАР        
11.   Математика    
12. Српски језик    
13.   Математика    
14.    
ДЕЦЕМБАР    
15.   Природа и друштво
16. Српски језик Математика    
17. Српски језик

( п.з.)

    Енглески језик
18.        
ЈАНУАР 19. Математика    
20. Српски језик    
21.        
22.        
ФЕБРУАР 23.     Природа и друштво  
24.   Математика   Енглески језик
     
МАРТ 25.      
26. Српски језик Математика    
27.      
28. Српски језик

( п.з.)

     
29.        
АПРИЛ 30   Математика    
31.      
32.    
33.       Енглески језик
МАЈ 34.    
35. Српски језик Математика    
36. Српски језик

( п.з.)

     
37.   Математика    
ЈУН          
38. Српски језик   Природа и друштво
39.       Енглески језик
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић