Распоред писмених и контролних задатака за ниже разреде

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ   ВЕЖБИ,  КОНТРОЛНИХ   ЗАДАТАКА  И  ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА

ШК. 2016/2017 . год.    1. разред

Месец Редна

Недеља

Наставни преднет
СЕПТЕМБАР 1.
2.    
3.  
4.
5.
ОКТОБАР 6.
7.
8.
9.
10.
НОВЕМБАР
11.
12.
13.
14.
ДЕЦЕМБАР
15.
16.
17.
18.
ЈАНУАР 19.
20.
21.
ФЕБРУАР 22.
23.
24.
МАРТ
25.
26.
27.  
28.
АПРИЛ 29.
30
31.
32.
МАЈ 33.
34.
35.  
36.
37.
ЈУН
38.
39.

 

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ   ВЕЖБИ,  КОНТРОЛНИХ   ЗАДАТАКА  И  ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА

ШК. 2016/2017 . год.    2. разред

Месец Редна

Недеља

Наставни преднет
СЕПТЕМБАР 2.
2.    
3.  
4.
5.
ОКТОБАР 6.
7.
8.
9.
10.
НОВЕМБАР
11.
12.
13.
14.
ДЕЦЕМБАР
15.
16.
17.
18.
ЈАНУАР 19.
20.
21.
ФЕБРУАР 22.
23.
24.
МАРТ
25.
26.
27.  
28.
АПРИЛ 29.
30
31.
32.
МАЈ 33.
34.
35.  
36.
37.
ЈУН
38.
39.

 

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ   ВЕЖБИ,  КОНТРОЛНИХ   ЗАДАТАКА  И  ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА

ШК. 2016/2017 . год.    3. разред

Месец Редна

Недеља

Наставни преднет
СЕПТЕМБАР 3.
2. Српски јези (и.т.) Математика (и.т.)
3. Природа и друштво  ( и.т.)
4.
5. Српски језик Математика
ОКТОБАР 6. Природа и друштво
7. Математика
8. Енглески  језик
9. Српски језик
10.
НОВЕМБАР
11.
12. Српски језик Математика
13.
14. Математика
ДЕЦЕМБАР Природа и друштво
15. Енглески  језик
16. Математика
17. Српски језик
18. Природа и друштво
ЈАНУАР 19.
20. Математика
21.
ФЕБРУАР 22.
23.
24. Енглески  језик
МАРТ
25.
26. Природа и друштво
27. Српски језик
28. Српски језик
АПРИЛ 29.
30
31. Математика Природа и друштво
32. Енглески  језик
МАЈ 33.
34. Српски језик Математика
35. Српски језик Природа и друштво
36.
37. Математика
ЈУН
38. Српски језик Енглески  језик
39.

 

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ   ВЕЖБИ,  КОНТРОЛНИХ   ЗАДАТАКА  И  ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА

ШК. 2016/2017 . год.    4. разред

Месец Редна

Недеља

Наставни преднет
СЕПТЕМБАР 1. Математика ИТ Српсски језик ИТ Природа и друштво ИТ
2.    
3.  
4. Природа и друштво
5. Математика Српски језик
ОКТОБАР 6.
7. Природа и друштво
8. Математика Српски језик
9. Српски језик Енглески  језик
НОВЕМБАР 10.  Математика ПЗ
11.
12.  Математика
13.  Српски језик
14.   Математика  Српски језик
ДЕЦЕМБАР 15.  Природа и друштво  Енглески  језик
16.  Српски језик
17.  Српски језик ПЗ
18.  Српски језик  Математика
ЈАНУАР 19.  Математика ПЗ
20.  Природа и друштво  Српски језик
21.  Српски језик  Математика
ФЕБРУАР 22.
23.
24.
МАРТ
25.
26.
27.  
28.
АПРИЛ 29.
30
31.
32.
МАЈ 33.
34.
35.  
36.
37.
ЈУН
38.
39.

 

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић