Распоред писмених и контролних задатака за ниже разреде 2021/2022.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
Месец Број седмице Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
Писмени задатак Контролна вежба Писмени задатак Контролна вежба Писмени задатак Контролна вежба Писмени задатак Контролна вежба
   
2.       Матем/Свет око   ПИД   Српски -инц. ПИД- инц.
3.   Mатем       Матем    
4.   Mатем           Матем; ПИД
5.   Српски            
X 6.       Матем   Српски   Српски
7   Српски   Свет/Енг   Матем/енг    
8   Свет око   Српски       Матем
9.       Матем   Српски   Енглески
XI 10.   Српски       Матем Матем ПИД
11.   Матем   Матем   Српски    
12.       Српски   Матем- ПИД    
13.   Свет око       Енглески   ПИД
14.   Српски           Матем-срп
XII 15.   Матем   Свет-Енгл   Српски    
16.   Матем         Српски  
17.   Свет-српс   Срп- Матем   Матем-енгл Матем Енглес
18.       Свет око   Матем    
I 19.               ПИД
20.       Матем   Српски    
II 21.   Српски   Матем        
22.   Свет око       Матем-ПИД    
23.       Енглес       Матем
24.   Српски   Свет око       Енглес
III 25.   Свет око       Енглески   Матем
26.           Матем-ПИД    
27.   Матем       Српски    
28.       Српски   Матем   Српс-ПИД
IV 29.   Матем-српс   Матема     Матем  
30.   Српски   Енглеск        
31.   Српски   Матем   Матем-енгле   Енглески
V 32.   Свет око       Матем   Матем
33.                
34.       Српс-Матем   Матем-Српск    
35.   Матем       ПИД    
36.   Српски   Српски   Српс-енгл   Српс-матем
VI 37.   Свет око   Српс-Матем   Матем-Српс   ПИД
38. Матем Свет-Енглес ПИД Српски Енглески
39. Свет око Матем
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић