Распоред писмених и контролних задатака за ниже разреде 2022/2023.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ
Месец Број седмице Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
Контролна вежба Контролна вежба Контролна вежба Писмени задатак Контролна вежба
IX 1.       српски језик        
2.       свет око нас        математика   прир. и друштво математика   српски језик     прир. и друш.
3.           српски језик     енглески језик    
4.   математика       математика   математика
5.   математика            
X 6.       српски језик     математика    српски језик    
7.       математика   енглески језик   енглески језик   енглески језик
8.       српски језик             свет око нас   математика   математика    српски језик
9.   свет око нас   математика   српски језик   математика   природа и друштво
10.   српски језик       природа и друштво    
XI 11.   математика   математика   српски језик   српски језик     математика
12.       српски језик   математика    
13.           енглески језик   прир. и друш.  енглески језик
14.   математика      свет око нас       српски језик   прир.и друш.   српски језик
XII 15.       свет око нас   енглески језик        српски језик   математика
16.   математика       математика српски језик приропда и друш.
17.   свет око нас   српски језик   српски језик    
18.       математика   математика      прир. и друштво    
I 19.               природа и друштво
20.   свет око нас         математика  
II 21.               српски језик
22.                
23.               математика
24.   српски језик 1-3  комплекс. ме.            
  III 25.   свет око нас       српски језик           српски језик  математика
26.                
27.               природа и друштво
28.   математика           српски језик
IV 29.   математика    српски језик 1-3            
30.   свет око нас   српски језик         српски језик  
31.               математика
V 32.             математика  
33.               српски језик
34.   свет око нас            
35.   математика            
36.   српски језик   српски језик 1-3           српски језик  математика
VI 37.               математика
38.   свет око нас    српски језик           српски језик  прир.и друш.
39.                
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић