Распоред писмених и контролних задатака за ниже разреде

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ПО ПРЕДМЕТИМА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

 ШК 2018/2019. ГОД.

I разред ОШ “Свети Сава“

НЕДЕЉА СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР                       

 

ЈАНУАР

 

 

1.     Српски језик Српски језик

 

 
Математика

 

2.  

 

 

     

 

 
3. Математика

 

 

  Математика Математика

 

 
4. Математика

 

 

Свет око нас   Свет око нас  

Свет око нас

 

5.  

 

 

  Свет око нас    

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

ДРУГИ  РАЗРЕД

школска 2018/2019.година

предмет / месец СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СВЕТ ОКО НАС
септембар 3.недеља – иницијални тест          ( провера остварености стандарда)

 

2.недеља – иницијални тест ( провера остварености стандарда)

 

2.недеља – иницијални тест ( провера остварености стандарда)

 

октобар 3. недеља 1.недеља, 4.недеља
новембар 5. недеља 1.недеља
децембар 5.недеља 2.недеља
јануар 4. недеља (провера остварености стандарда) 3. недеља (провера остварености стандарда) 1.недеља
фебруар 2.недеља
март 4.недеља 5.недеља
април 3.недеља 3.недеља
мај 3. недеља (провера остварености стандарда) 4.недеља
јун 2.недеља 2. недеља (провера остварености стандарда) 1.недеља (провера остварености стандарда)

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ШК. 2018/2019. ГОД. 4. РАЗРЕД

Месец Радна недеља Наставни предмет
Српски језик Математика Природа и друштво Енглески језик
СЕПТЕМБАР 1.        
2.        
3.        
4.     Природа и друштво  
5.   Математика    
ОКТОБАР 6.        
7.       Енглески језик
8.        
9. Српски језик

(п.з)

     
10.        
НОВЕМБАР          
11.   Математика    
12. Српски језик      
13.   Математика    
14.        
ДЕЦЕМБАР          
15.     Природа и друштво  
16. Српски језик Математика    
17. Српски језик

(п.з)

    Енглески језик
18.        
ЈАНУАР 19.   Математика    
20. Српски језик      
21.        
22.        
ФЕБРУАР 23.     Природа и друштво  
24.   Математика   Енглески језик
МАРТ 25.        
26. Српски језик Математика    
27.        
28. Српски језик

(п.з)

     
29.        
АПРИЛ 30.   Математика    
31.        
32.        
33.       Енглески језик
МАЈ 34.        
35. Српски језик Математика    
36. Српски језик

(п.з)

     
37.   Математика    
ЈУН          
38. Српски језик   Природа и друштво  
39.       Енглески језик

 

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић