Бројно стање ученика у одељењу

5.1. Бројно стање ученика и одељења

5.1.1.Матична школа

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 3 49 37 86
II 3 38 31 69
III 4 54 51 105
IV 3 44 36 80
V 4 53 49 102
VI 4 50 49 99
VII 4 59 51 110
VIII 4 53 37 90
УКУПНО: 29 400 341 741

5.1.2. Издвојена одељења „ПЕРУЋАЦ“

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I ½ 1 1 2
II ½ 1 3 4
III ½ 1 1
IV ½ 2 1 3
Предшколски програм 1 2 3
УКУПНО: 2 5 8 13

Комбинација разреда:  I- III  и двоје деце која похађају припремни предшколски програм.

II-IV

5.1.3. Одељења ученика са сметњама у развоју:

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 1/3 2 2
II 1/3 1 1
III 1/3 1 1
IV 1/3 1 1 2
V 1/3 1 1
VI 1/3 2 2
VIII 1/3 1 1
УКУПНО: 2 5 5 10

Комбинација разреда: I, II, IV  и  III, V, VI, VIII

5.1.4.Продужени боравак

                  БРОЈ ГРУПА                     БРОЈ УЧЕНИКА

 

1 25
1 26
УКУПНО:                         2 51

Комбинација ученика:  I,III, и II, IV  разред.

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић