Бројно стање ученика у одељењу

Бројно стање ученика и одељења

 

Матична школа

 

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 3 40 41 81
II 3 47 37 84
III 3 37 31 68
IV 4 53 50 103
V 3 47 37 84
VI 4 54 48 102
VII 4 50 49 99
VIII 4 60 50 110
УКУПНО: 28 388 343 731

 

 

Издвојена одељења „ПЕРУЋАЦ“

 

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I ½ 3 1 4
II ½ 1 1 2
III ½ 1 3 4
IV ½ 1 1 2
Предшколски програм 0
УКУПНО: 2 6 6 12

 

 

Комбинација разреда:  I- III и II-IV

 

Одељења ученика са сметњама у развоју:

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
II 1/3 1 1
III 1/3 1 1
IV 1/3 1 1
V 1/3 1 1 2
VI 1/3 1 1
VII 1/3 2 2
УКУПНО: 2 4 4 8

 

Комбинација разреда:  II, III, IV  и   V, VI, VII

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић