Бројно стање ученика у одељењу

Матична школа

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 4 40 51 91
II 3 33 34 67
III 3 41 30 71
IV 3 24 37 61
V 3 43 42 85
VI 3 48 35 83
VII 3 39 32 71
VIII 4 52 50 102
УКУПНО: 26 320 311 631


Издвојено одељење „ПЕРУЋАЦ“

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 1/2 1 1 2
II        
III        
IV 1/2 1 1
Предшколски програм    
УКУПНО: 1 1 2 3

Комбинација разреда:  I и IV разред

Одељења ученика са сметњама у развоју:

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 1/2 1 1
VI 1/2 2 2
VII 1/2 1 1
VIII 1/2 1 1
УКУПНО: 2 4 1 5

Комбинација разреда:  I и  VII 

Комбинација разреда:  VI и  VIII

 

Продужени боравак

                  БРОЈ ГРУПА                     БРОЈ УЧЕНИКА

 

1 30

 

Комбинација ученика:  I и II  разред.

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић