Бројно стање ученика у одељењу

Матична школа

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 3 32 34 66
II 3 41 30 71
III 3 24 38 62
IV 3 41 41 82
V 3 48 37 85
VI 3 39 32 71
VII 4 53 52 105
VIII 3 46 37 83
УКУПНО: 25 324 301 625

Издвојено одељење „ПЕРУЋАЦ“

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I
II
III 1/2 0 1 1
IV 1/2 3 0 3
Предшколски програм
УКУПНО: 1 3 1 4

 

Комбинација разреда:  III и IV разред

Предшколски програм: 2 ученика

Одељења ученика са сметњама у развоју:

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
V 1/2 1 1 2
VI 1/2 1 1 2
VII 1/2 1 1
VIII 1/2 1 1 2
УКУПНО: 2 3 4 7

 

Комбинација разреда:  V и  VII

Комбинација разреда:  VI и  VIII

 

Продужени боравак

                  БРОЈ ГРУПА                     БРОЈ УЧЕНИКА

 

1 27

 

Комбинација ученика:  I и II  разред.

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић