Бројно стање ученика у одељењу

Матична школа

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 3 26 39 65
II 3 40 40 80
III 3 49 36 85
IV 3 37 31 68
V 4 54 52 106
VI 3 47 37 84
VII 4 54 49 103
VIII 4 49 49 98
УКУПНО: 27 356 333 689

 

Издвојена одељења „ПЕРУЋАЦ“

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I ½ 1 1
II ½ 3 1 4
III ½ 1 1 2
IV ½ 1 3 4
Предшколски програм    
УКУПНО: 2 5 6 11

 

Комбинација разреда:  I- III  и II-IV

 

Одељења ученика са сметњама у развоју:

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
III 1/3 1 1
IV 1/3 1 1
V 1/3 1 1
VI 1/3 1 1 2
VII 1/3 1 1
VIII 1/3 2   2
УКУПНО: 2 4 4 8

Комбинација разреда:   III, IV и V;  

                                              VI, VII и VIII

 

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић