Бројно стање ученика у одељењу

Матична школа

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I 3 41 30 71
II 3 25 38 63
III 3 40 41 81
IV 3 48 36 84
V 3 39 32 71
VI 4 54 52 106
VII 3 47 37 84
VIII 4 54 49 103
УКУПНО: 26 348 315 663

Издвојено одељење „ПЕРУЋАЦ“

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
I
II 1/3 1 1
III 1/3 3 3
IV 1/3 1 1 2
Предшколски програм
УКУПНО: 1 4 2 6

Комбинација разреда:  II, III , IV

Одељења ученика са сметњама у развоју:

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
Дечака Девојчица Укупно
IV 1/2 2 2
V 1/3 1 1 2
VI 1/2 1 1
VII 1/3 1 1 2
VIII 1/3 1 1
УКУПНО: 2 4 4 8

Комбинација разреда:    IV и VI;  

                                              V, VII и VIII

Продужени боравак

                  БРОЈ ГРУПА                     БРОЈ УЧЕНИКА

 

1 27

Комбинација ученика:  I и II  разред.

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић