Школски календар 2020/2021. године

Подела ђачких књижица на крају првог полугодишта  03.02.2021. године.

Подела сведочанстава и диплома  ученицима осмог разреда  25.06.2021. године.

Класификациони периоди: 

– 21.11.2020.

– 10.04.2021. 

Време реализације екскурзија по разредима:

Извођење екскурзија и излета у школској 2020/21. години се не планира собзиром на епидемиолошку ситуацију у којој се организује и реализује настава.


Организовање припремне наставе 20.08.2021. године,
 

Такмичења: фебруар – јун 2021. године.

Значајне културне активности  и акције које школа реализује:

  • пролећни крос – четврта недеља  априла  2021. године;
  • свечани пријем првака јун 2021. године;
  • Прослава Савиндана 27.01.2021 . године;
  • Спортски дани- током школске године.

Равномерна заступљеност свих дана  у седмици:

 10.11.2019. (уторак) радиће се по распореду од петка

ПРВА СМЕНА виши разреди ПРВА СМЕНА нижи разреди ДРУГА СМЕНА нижи разреди
1. ЧАС – 08,00-08,45 Одмор 5 минута 1. ЧАС – 08,00-08,45 Велики одмор 20 минута 1. ЧАС – 12,40-13,25 Велики одмор 20 минута
2. ЧАС – 08,50-09,35 Велики одмор 20 минута 2. ЧАС – 09,05-09,50 Одмор 5 минута 2. ЧАС – 13,45-14,30 Одмор 5 минута
. ЧАС – 09,55-10,40 Одмор 5 минута 3. ЧАС – 09,55-10,40 Одмор 5 минута 3. ЧАС – 14,35-15,20 Одмор 5 минута
4. ЧАС – 10,45-11,30 Одмор 5 минута 4. ЧАС – 10,45-11,30 Одмор 5 минута 4. ЧАС – 15,25-16,10 Одмор 5 минута
5. ЧАС – 11,35-12,20 Одмор 5 минута 5. ЧАС – 11,35-12,20 5. ЧАС – 16,15-17,00
6. ЧАС – 12,40-13,10 Одмор 5 минута
7. ЧАС – 13,15-14,00

У издвојеном одељењу у Перућцу настава почиње у 7:30 часова и одвија се у првој смени.

Наставна недеља ДАТУМ ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА
ОД ДО разред разред
1. 01.09.2020. 04.09.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
2. 07.09.2020. 11.09.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
3. 14.09.2020. 18.09.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
4. 21.09.2020. 25.09.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
5. 28.09.2020. 02.10.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
6. 05.10.2020. 09.10.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
7. 12.10.2020. 16.10.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
8. 19.10.2020. 23.10.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
9. 26.10.2020. 30.11.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
10. 02.11.2020. 06.11.2020.- 1,2,3,5,6,7,8. 4.
11. 09.11.2020. 10.11.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
12. 16.11.2020. 20.11.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
13. 23.11.2020. 27.11.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
14. 30.11.2020. 04.12.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
15. 07.12.2020. 11.12.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
16. 14.12.2020. 18.12.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
17. 21.12.2020. 25.12.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
18. 28.12.2020. 30.12.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
19. 11.01.2021. 15.01.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
20. 18.01.2021. 22.01.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
21. 25.01.2021. 29.01.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
22. 17.02.2021. 19.02.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
23. 22.02.2021. 26.02.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
24. 01.03.2021. 05.03.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
25. 08.03.2021. 12.03.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
26. 15.03.2021. 29.03.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
27. 22.03.2021. 26.03.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
28. 29.03.2021. 02.04.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
29. 05.04.2021. 09.04.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
30. 12.04.2021. 16.04.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
31. 19.04.2021. 23.04.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
32. 26.04.2021. 29.04.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
33. 10.05.2021. 14.05.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
34. 17.05.2021. 21.05.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
35. 24.05.2021. 28.05.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
36. 31.05.2021. 04.06.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3.
37. 07.06.2021 11.06.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4.
38. 14.06.2021. 18.06.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4.


Одељење целодневне наставе је увек у школи у периоду од 8 до 14,00 часова.

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић