Распоред писмених и контролних задатака за више разреде


РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

месец Број Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред  
Писмени Контролни Писмени Контролни Писмени Контролни Писмени Контролни  
IX 1.  
2.  
3.  
4. Математ.  
X 5. немачки Руски.нем.

биологија

Математ.  
6. математ/ биологија Српски Математ. Српски енглески енглески  
7. српски енглески енглески/ немачки Српски Српски/

хемија

 
8. историја Хемија/

немачки

математ  
9. Руски/

немачки

математ Српски Математ. руски Српски Немачки/

руски

 
XI 10. Математ. Српски немачки историја математ/ историја  
11.  
12. Енглески Математ/

српски

енглески  
13. енглески биологија физика Енглески физика.  
XII 14 Српски математ руски Нема.руск. историја Математ/

руски

 
15. немачки/ руски Српски Математ. немачки  
16. Српски математ хемија Историја/

хемија

 
17. математ Математ. Историја Српски српски Физика  
  18.                  
I 19.  
20. Српски/

биологија

биологија/ немачки  
21. немачки Српски/

Биологија

српски/ математ  
22.  
II 23. Математ. историја  
24. математ Руски Енглески/

руски

 
III 25. Историја/

Рус.нем.

математ/ енглески немачки  
26. Српски енглески српски/ енглески хемија математ хемија  
27. српски Математ./ српски немачки српски Физика  
28. математ немачки руски Српски немачки  
IV 29. немачки историја Математ/

историја

 
30. биологија Математ. руски Историја  
31. Енглески енглески Српски  
32. историја Српски  
V 33. Енглески математ физика биологија математ  
34. немачки/ руски Математ./

српски

Физика/

историја

 
35. Српски српски/

руск.нем.

Нем.руск. хемија  
36. Српски немачки математ/ хемија Математ/

српски

 
VI 37. Математ/

немачки

Српски Српски  
38.   српски/ биологија математ биологија          
39. Српски математ Српски  
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић