Распоред писмених и контролних задатака за више разреде 2022/2023.

Месец Број седмице Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
Писмени задатак Контролна вежба Писмени задатак Контролна вежба Писмени задатак Контролна вежба Писмени задатак Контролна вежба
IX 1.
2.
3.
4.
5. биологија биологија   историја
X 6. математика биологија српски језиик енглески језик  математика биологија  математика
7. српски језик рус/нем. језик математика  енглески језик српски језик хемија српски језик   историја
8. енглески језик   историја српски језик српски језик рус/нем. Језик
9. српски језик историја рус/нем. језик хемија
10 математика рус/нем. језик српски језик математика енглески језик
11. математика математика
12. физика
13. енглески језик рус/нем. Језик историја српски језик
14. српски језик    математика физика   математика рус/нем. Језик физика математика
XII 15. српски језик  енглески језик српски језик математика рус/нем. Језик хемија
16. историја енглески језик хемија енглески језик историја
17.  српски језик    математика српски језик српски језик српски језик
18. математика математика математика
I 19. биологија
20.
II 21. српски језик математика
22. математика хемија
23. математика математика
24. биологија  историја српски језик  биологија
  III 25. биологија српски језик рус/нем. Језик математика историја
26. енглески језик  историја рус/нем. језик енглески језик хемија енглески језик рус.нем.језик
27. српски језик   математика математика српски језик српски језик физика
28. српски језик историја математика енглески језик математика
IV 29. рус-нем. језик рус/нем. језик рус/нем. језик рус/нем. језик
30. историја
31. српски језик   математика хемија   математика
V 32. енглески језик математика
33. рус/нем. језик  енглески језик физика физика енглески језик српски језик
34. историја    математика енглески језик
35. српски језик српски језик српски језик
36. математика српски језик хемија математика
VI 37. математика историја српски језик
38. српски језик математика
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић