Распоред писмених и контролних задатака за више разреде

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА

– Распоред писмених и контролних задатака за шк. 2016 /17. годину-

СВЕТОСАВСКА 76

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ
месец Број Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
Писмени Контролни Писмени Контролни Писмени Контролни Писмени Контролни
IX 1.
2.
3.
4.
5. матем. матем/срп матем.
X 6. немачки српски матем.
7. енгл/нем енглески српски енглески енгл/српс
8. мат/срп српски српски хемија
9. српс/биол матем. матем.
XI 10. матем. историја нем/рус/био
11. биологија матем.
12. енглески матем. енглески биологија енглески енглески
13. физика физ/матем нем/рус
14. немачки историја немачки српски
XII 15. матем/срп хемија матем.
16. српски српски матем. хемија
17. матем. српски српски физика
18. српски математ
I 19.
20. матем. матем. српски матем. српски матем. српски
21. биологија биологија
II 22. физика
23. нем/ист биол/хем
III 24. мат/српс хемија рус/нем
25. енгл/нем енглески матем/енг матем. српски
26. биологија мат/нем нем/руск нем/рус енглески
27. српски српски српски биологија српски биологија
28. матем. физ/мат
IV 29. српс/биол нем/руск српски
30. матем/ист
31. енглески енглески мат/енгл енглески матем.
32. српски
V 33.
34. биологија матем/физ биологија српс/хем
35. српски српски биологија физ/матем мат/срп
36. матем. српски биологија
37. српски српски српски
VI 38. матем. математ матем.
39.

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић