Распоред писмених и контролних задатака за више разреде 2021/2022.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Месец Број седмице Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
Писмени задатак Контролна вежба Писмени задатак Контролна вежба Писмени задатак Контролна вежба Писмени задатак Контролна вежба
IX 1.                
2.                
3.                
4.                
5.               матем.
X 6. српски матем   српски   енгл- истор   енгл.
7.   рус/неми; биол.   матем-   енгл   матем   српски-  истор
8.   енглес-    истор српски   српски хемија српски рус/нем
9. матем српски   истор   рус/нем матем хемија
XI 10.     матем рус/нем   српски    
11.                
12.     енглески   матем хемија енглес физика
13. енглеск биолог     енглес     српски-  биоло
14.   српски рус/нем физика рус/нем физика   матем- хемија
XII 15.   матем српски матем   матем-  истор српс-  рус/нем  
16. српски рус/нем   биолог-истор   биолог   истор
17.     матем српск српски хемија матем  
18. матем       матем српски    
I 19.                
20.   биоло            
II 21.               матем
22.                
23.               српс- биоло
24.           хемија-  истор   енгл-хемија
III 25.   матем- енгл   биолог српски матем   матем-истор
26. српски истор ру/нема енгл   енгл- рус/нем   рус/нем
27.   биолог   српс-матем   српски српски физика
28. матем   српски истор     матем  
IV 29.   срп-рус/нем   рус/нем матем- рус/нем   рус/нем хемија
30.     матем         истор
31. енглески       енглески матем енглески  
V 32.     енглески физика       матем
33. рус/нем         рус/нем- физика    
34. српски   српски истор   биолог српски  
35.   матем- биолог   српс- матем        
36.         српск хемија матем српски
VI 37.         матем истор    
38. матем српски матем српски   српски    
39.
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић