Распоред писмених и контролних задатака за више разреде

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА

– Распоред писмених и контролних задатака за шк. 2017/18. годину-

СВЕТОСАВСКА 76

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
месец Број Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
Писмени Контролни Писмени Контролни Писмени Контролни Писмени Контролни
IX 1.
2.
3.
4.
5. Математ. Српски/

Математ.

Математ.
X 6. Немачки Српски Математ.
7. Енглес/

Немачки/

Руски

Енглески Историја/

Енглески

Српски/

Енглески

8. Српски/

матем.

Српски Историја Српски Српски
9. Српски Математ. Математ. Немачки/

Руски

10. Математ. Немачки/

Руски

Историја
XI 11. Историја
12. Енглески Математ. Енглески Немачки/

Руски

13. Енглески Историја Математ. Енглески
14. Немачки/

Руски

Физика Српски/

Физика

XII 15. Српски/

Математ.

Немачки/

Руски

Математ.
16. Српски Историја/

Хемија

Хемија
17. Математ. Српски Српски/

Математ.

Српски Физика
18. Математ. Математ. Историја
I 19. Српски
20. Српски Српски
21. Математ. Српски/

Биологија

22.
II 23. Немачки/

Руски/

Физика

24. Немачки/

Руски

Немачки/

Руски

25. Српски/

Немачки/

Руски

Енглески Немачки/

Руски

Математ.
III 26. Математика/

Историја

Немачки/

Руски

Математ./

Историја

Енглески
27. Српски Енглески Математ. Енглески/

Хемија

Српски/

Хемија

28. Српски Српски Немачки/

Руски/

Математ.

29. Математ. Српски/

Историја

Српски Физика
IV 30. Енглески/

Немачки/

Руски

Историја
31. Енглески Енглески Математ. Математ.
32. Српски/

Математ.

Математ. Српски Енглески
33.
V 34. Математ./

Физика

Српски
35. Српски Физика/

Биологија

Српски/

Математ.

36. Математ. Српски Српски Математ.
37. Српски/

Историја

Историја
VI 38. Математ. Српски Математ. Математ. Српски
39.

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић