Распоред писмених и контролних задатака за више разреде

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА

– Распоред писмених и контролних задатака за шк. 2018/19. годину-

СВЕТОСАВСКА 76

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ
месец Број Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
Писмени Контролни Писмени Контролни Писмени Контролни Писмени Контролни
IX 1.
2.
3.
4. Српски/

Математ.

Математ.
X 5. Математ.
6. математ/ енглески Српски/ енглески
7. српски Немачки српски/ немачки немачки Српски/

Енглески

8. Српски енглески Српски хемија Српски/ математ
9. Српски/ историја математ Математ. Немачки/

хемија

XI 10. математ/ биологија
11. математ историја
12. Енглески Енглески историја Енглески математ енглески
13. немачки/ руски српски/ физика.
XII 14 математ српски/ физика немачки математ
15. Математ. немачки
16. Српски Српски математ Историја српски историја
17. математ Српски хемија Физика/ хемија
I 18.
19.
20. математ српски Српски
21. биологија Математ./ биологија Српски/

Биологија

српски/ математ
22. физика биологија
II 23.
24. математ немачки историја
III 25. енглески математ/ енглески математ енглески
26. хемија хемија
27. српски/ немачки/ руски Математ./ српски српски
28. математ историја енглески Српски . немачки/ физика
IV 29. српски/ математ
30. математ/ историја Историја
31. Енглески математ Енглески биологија Математ./ енглески енглески Математ.
32. Српски/

биологија.

немачки/ руски српски. Српски/ историја
V 33. биологија
34. Математ./

Физика

немачки физика Српски/ хемија
35. Српски математ/ немачки Српски биологија
36. Математ. немачки Српски немачки Српски хемија математ
VI 37. Српски српски/ математ Српски/ немачки
38. математ
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић