Целодневна настава

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА
настава будућности

Целодневна настава је облик наставе који  се организује за прва два разреда основне школе, почевши од првог разреда.

У истом одељењу раде два учитеља. Од трећег разреда ученици настављају да похађају редовну наставу само са једним учитељем, а други учитељ преузима први разред.

Током боравка у школи, ученици завршавају све своје обавезе и кући одлазе без домаћих задатака и школске торбе.

Постоји ли домаћи задатак у целодневној настави?

У току радне недеље не постоји класичан домаћи задатак, али се од ученика може захтевати да донесу прибор или  материјал за  часове ликовне и музичке културе…

Домаћи задатак понекад буде у усменој форми, нпр. да се код куће распитају  о теми за чију је реализацију потребна претходна припрема.

Ако учитељ процени да ученици у току петодневне радне недеље нису савладали градиво у мери у којој се то очекивало (у складу са њиховим индивидуалним могућностима), тада може задати домаћи задатак.

Ученицима првог разреда се саветује да код куће свакодневно вежбају почетно читање.

 

 

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић