Нашу школу чини следећи кадар:

.

Име и презиме Врста стручне спреме Послови на којима ради
     
Лукић Маријана Проф.раз.наставе Директор
Ивановић Лепосава Проф.пед.и психологије  

педагог

Ћоровић Соња Проф.с.ј.књ. библиотекар
Селинић Ивана Дипл.психолог психолог


Наставно особље:

Редни бр. Име и презиме Врста ст.спреме Предмет који предаје
Ивановић Јелена Професор српског Српски језик и књижевност
2. Јовановић Мирјана Наставник српског Српски језик и књижевност
3. Милета Ведрана Професор српског Српски језник и књижевност  Грађ.васпита.

4.

Савељић Биљана Професор српског Српски језник и књижевност, Грађанско васпитање
5. Драгојловић Ана Професор енглеског Енглески језик
6. Ђурић Татјана Професор енглеског Енглески језик
7. Драгана Ивановић Професор шпанског језика Шпански језик  Немачки језик
8. Славица Марковић Професор енглеског Енглески језик
9. Катанић Александра Професор енглеског језика Енглески језик
10. Филиповић Олгица Професор руског Руски језик
11. Николић Драгана Професор немачког језика Немачки језик
12. Живановић  Светлана Професор немачког језика Немачки језик
13. Ковачевић Ивана Професор немачког језика Немачки језик
14. Марковић Данијела Професор математике Математика и информатика
15 Дубравка Лечић Професор математике Математика
16. Зорица Бодирога Професор математике Математика
17. Ђукановић Радомир Професор ликовне културе Ликовна култура
18. Радовановић Ирена Дипл. теоретичар уметности-музичар Музичка култура и

Хор и оркестар

19. Филиповић Велибор Диплом. музчки педагог Музичка култура
20. Поповић Бранка Професор физичког Физичко васпитање
21. Јосиповић Звјездана Професор физичког Физичко васпитање
22. Росић  Милош Професор физичког Физичко васпитање,

Шах

23. Арсенијевић Родољуб Професор историје Историја
24. Ковачевић Марко Професор историје Историја
25. Јевђенић Драгана Професор географије Географија   Г
26. Јовић Митар Професор географије Географија
27. Екмешчић Љиљана Професор физике Физика
28. Стојадиновић Невенка Дипломирани хемичар Хемија
29. Радовановић Тања Професор хемије Хемија
30. Крстић Снежана Професор хемије Хемија, физика
31. Марковић Дана Професор биологије Биологија
32. Пурић Тихана Професор биологија Биологија,

Чувари природе

 

33. Јакић Ирена Дипл. биолог

 

Биологија,

домаћинство

 

34. Пурић Дејан Професор техничког и информатике Технич. и инф.обр. Техника и тех. , Информатика и рачунарство
35. Зарић Данијела Професор техничког и информатике Техника и технологија, Информатика и рачунарство
36. Малешевић Александра Дипломирани Теолог Вероучитељ
37. Немања Матејић Мастер теолог Вероучитељ – ИО Перућац
38. Слободанка Милинковић Теолог Вероучитељ
39. Маринковић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава
40. Марјановић Весна Наставник разредне наставе Разредна настава
41. Ђурић Анђелка Наставник разредне наставе Разредна настава
42. Ивановић Слађана Наставник разредне наставе Разредна настава
43. Јовановић  Драгана Професор разредне наставе Разредна настава
44. Срдић Ивана Професор разредне наставе Разредна настава
45. Јовић Јелена Професор разредне наставе Разредна настава
46. Злопорубовић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава целодневна
47. Чолић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава
48. Митровић Јасминка Наставник разредне наставе Разредна настава
49. Ђокић Ранисав Професор разредне наставе Разредна настава
50. Марковић Мирјана Наставник разредне наставе Разредна настава
51. Јовановић Радојка Наставник разредне наставе Разредна настава – ИО Перућац
52. Јевтић Лепосава Наставник разредне наставе Разредна настава целодневна
53. Милановић Радивоје Наставник разредне наставе Продужени боравак
54. Ђуровић Оливера Олигофренолог Специјално одељење
55. Ђуровић Славица Спец. педагог Специјално одељење
56. Јелена Јовић Камберовић Професор разредне наставе Педагошки асистент
57. Александрић Гордана Професор разредне наставе Педагошки асистент
58. Милена Тошић Професор разредне наставе Педагошки асистент
59. Марина Петронијевић Професор разредне наставе Кућна настава


Наставни кадар на замени:

Презиме и име Врста ст.спреме Предмет који предаје
Живановић Милан Професор разредне наставе Библиотека
Милић Драгана Дипломирани математичар Математика


Ваннаставно особље:

Петровић Катарина Дипл.правник секретар
Станојевић Биљана Екон.техничар Шеф рачун.
Шкрњић Весна Финан.радник
Стојановић Душанка НК радник Помоћни радник
Илић Драган НК радник Помоћни радник
Милановић Лазарија НК радник Помоћни радник
Николић Добрисава
Јездић Драгана
Вилотијевић Милена
Биљић Драгиња
Јовановић Милина
Јашић Слободанка
Арсенијевић Љиљана
Вилотијевић Видина
Тадић Сања
Ђурић Гордана КВ кувар кувар
Максимовић Јелена КВ кувар кувар
Богдановић Милена сервирка
Обрадовић Јован Бравар домар
Николић Весо НК радник Помоћни радник
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић