Нашу школу чини следећи кадар:

.

Име и презиме Врста стручне спреме Послови на којима ради
Јовић Митар Проф.географије директор
Ивановић Лепосава Проф.пед.и психологије Пом. директ.

педагог

Ћоровић Соња Проф.с.ј.књ. библиотекар
Матић Катарина Дипл.педагог педагог
Селинић Ивана Дипл.психолог психолог

 

Наставно особље:

Редни бр. Име и презиме Врста ст.спреме Предмет који предаје
1. Ивановић Јелена Професор српског Српски језик и књижевност, Грађанско васпитање
2. Јовановић Мирјана Наставник српског Српски језик и књижевност

Грађ.

васпитање

3. Милета Ведрана Професор српског Српски језник и књижевност
4. Савељић Биљана Професор српског Српски језник и књижевност, Грађанско васпитање
5. Драгојловић Ана Професор енглеског Енглески језик
6. Ђурић Татјана Професор енглеског Енглески језик
7. Глишић Јоваановић Вера Професор енглеског Енглески језик
8. Славица Марковић Професор енглеског Енглески
9. Катанић Александра Професор енглеског језика Енглески језик
10. Филиповић Олгица Професор руског Руски језик
11. Дуканић Дијана Професор руског Руски језик
12. Печеничић Десанка Професор руског Руски језик
13. Крупниковић Надежда Професор немачког језика Немачки језик
14. Ковачевић Ивана Професор немачког језика Немачки језик
15. Марковић Данијела Професор математике Математика
16. Васић Владан дипломирани инжињер организационих наука математика и информатика
17.  

Зорица Бодирога

Професор математике Математика
18. Дакић Драгош Наставник ликовне културе Ликовна култура и цртање, сликање и вајање
19. Ђукановић Радомир Професор ликовне културе Ликовна култура

 

20. Радовановић Ирена Дипл. теоретичар уметности-музичар Музичка култура и

Хор и оркестар

21. Филиповић Велибор Диплом. музчки педагог Музичка култура
22. Поповић Бранка Професор физичког Физичко васпитање, Физичко и здравствено васпитање и Изабрани спорт
23. Јосиповић Звјездана Професор физичког Физичко васпитање и Изабрани спорт
24. Росић  Милош Професор физичког Физичко и здравствено васпитање,

Шах

25. Арсенијевић Родољуб Професор историје Историја
26. Ковачевић Марко Професор историје Историја
27. Штрбац Силвана Професор географије Историја
28. Јевђенић Драгана Професор географије Географија
29. Николић Марко Професор географије Географија
30. Екмешчић Љиљана Професор физике Физика
31. Мирослав Јовановић Инжењер машинства Физика
32. Стојадиновић Невенка Дипломирани хемичар Хемија
33. Радовановић Тања Професор хемије Хемија
34. Крстић Снежана Професор хемије Хемија
35. Алексић Љубинка наставник хемије и домаћинства хемија
36. Марковић Дана Професор биологије Биологија
37. Пурић Тихана Професор биологија Биологија, Чувари природе
38. Јакић Ирена Дипл. биолог

 

Биологија
39. Пурић Дејан Професор техничког Техничко и информатичко образовање и Информатика и рачунарство
40. Зарић Данијела Професор техничког и информатике Техничко и информатичк образовање, Информатика и рачунарство и Техника  технологија
41. Срећковић Ненад Дипломирани Теолог Вероучитељ
42. Радомир Митровић Богослов Вероучитељ – ИО Перућац
43. Слободанка Милинковић Теолог Вероучитељ
44. Маринковић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава
45. Марјановић Весна Наставник разредне наставе Разредна настава
46. Ђурић Анђелка Наставник разредне наставе Разредна настава
47. Ивановић Слађана Наставник разредне наставе Разредна настава
48. Радојичић Драгана Професор разредне наставе Разредна настава
49. Срдић Ивана Професор разредне наставе Разредна настава
50. Јовић Јелена Професор разредне наставе Разредна настава
51. Злопорубовић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава
52. Чолић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава
53. Митровић Јасминка Наставник разредне наставе Разредна настава
54. Ђокић Ранисав Професор разредне наставе Разредна настава
55. Марковић Мирјана Наставник разредне наставе Разредна настава
56. Јевтић Лепосава Наставник разредне наставе Разредна настава
57. Јовановић Радојка Наставник разредне наставе Разредна настава – ИО Перућац
58. Лукић Маријана Професор разредне наставе Разредна настава – ИО Перућац
59. Милановић Радивоје Наставник разредне наставе Продужени боравак
60. Ђуровић Оливера Олигофренолог Специјално одељење
61. Ђуровић Славица Спец. педагог Специјално одељење
62. Лукић Љиљана Професор разредне наставе Педагошки асистент
63. Александрић Гордана Професор разредне наставе Педагошки асистент
64. Драгана Ивановић Професор шпанског језика Шпански језик

 

Ваннаставно особље:

Име и презиме Врста стручне спреме Послови на којима ради
Петровић Катарина Дипл.правник секретар
Станојевић Биљана Екон.техничар Шеф рачун.
Шкрњић Весна  „ Финан.радник
Митровић Вера

(Технолошки вишак)

Дакт. 1/a Админ.радник
Стојановић Душанка  НК радник Помоћни радник
Илић Драган НК радник Помоћни радник
Милановић Лазарија  НК радник Помоћни радник
Николић Добрисава
Николић Миленко
Јездић Драгана
Вилотијевић Милена
Биљић Драгиња
Јовановић Милина
Јашић Слободанка
Арсенијевић Љиљана
Вилотијевић Видина
Тадић Сања
Ђурић Гордана КВ кувар кувар
Максимовић Јелена КВ кувар кувар
Богдановић Милена сервирка
Обрадовић Јован Бравар монтер домар
Митровић Богољуб  Машински техничар Домар
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић