Нашу школу чини следећи кадар:

.

Презиме и Име Врста стручне спреме Послови на којима ради
Лукић Маријана Проф.раз.наставе Директор
Ивановић Лепосава Проф.пед.и психологије педагог
Живановић Милан Професор разредне наставе библиотека
Селинић Ивана Дипл.психолог психолог

 

Презиме и Име Врста ст.спреме Предмет који предаје
Ивановић Јелена Професор српског Српски језик и књижевност
Јовановић Мирјана Наставник српског Српски језик и књижевност
Савељић Биљана Професор српског Српски језник и књижевност, Грађанско васпитање
Драгојловић Ана Професор енглеског Енглески језик
Ђурић Татјана Професор енглеског Енглески језик
Ивановић Драгана Професор шпанског језика Шпански језик  Немачки језик
Марковић Славица Професор енглеског Енглески језик
Катанић Александра Професор енглеског језика Енглески језик
Филиповић Олгица Професор руског Руски језик
Николић Драгана Професор немачког језика Немачки језик
Марковић Данијела Професор математике Математика и информатика
Лечић Дубравка Професор математике Математика
Бодирога Зорица Професор математике Математика
Ђукановић Радомир Професор ликовне културе Ликовна култура
Радовановић Ирена Дипл. теоретичар уметности-музичар Музичка култура и Хор и оркестар
Филиповић Велибор Диплом. музчки педагог Музичка култура
Поповић Бранка Професор физичког Физичко васпитање
Јосиповић Звјездана Професор физичког Физичко васпитање
Арсенијевић Родољуб Професор историје Историја
Ковачевић Марко Професор историје Историја
Јевђенић Драгана Професор географије Географија   Г
Јовић Митар Професор географије Географија
Екмешчић Љиљана Професор физике Физика, хемија
Стојадиновић Невенка Дипломирани хемичар Хемија
Радовановић Тања Професор хемије Хемија
Марковић Дана Професор биологије Биологија
Јакић Ирена Дипл. биолог Биологија, Домаћинство
Пурић Дејан Професор техничког и информатике Технич. и инф.обр. Техника и тех. , Информатика и рачунарство
Зарић Данијела Професор техничког и информатике Техника и технологија, Информатика и рачунарство
Милић  Драгана Дипломир. математичар Информатика и рачунарство
Малешевић Александра Дипломирани Теолог Вероучитељ
Далибор Ђорђевић Мастер теолог Вероучитељ – ИО Перућац
Слободанка Милинковић Теолог Вероучитељ
Маринковић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава
Ђурић Анђелка Наставник разредне наставе Разредна настава
Ивановић Слађана Наставник разредне наставе Разредна настава
Јовановић  Драгана Професор разредне наставе Разредна настава
Срдић Ивана Професор разредне наставе Разредна настава целодневна
Тошић Милена Професор разредне наставе Разредна настава целодневна
Јовић Јелена Професор разредне наставе Разредна настава
Злопорубовић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава
Чолић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава
Митровић Јасминка Наставник разредне наставе Разредна настава
Ђокић Ранисав Професор разредне наставе Разредна настава
Марковић Мирјана Наставник разредне наставе Разредна настава
Јовановић Радојка Наставник разредне наставе Разредна настава – ИО Перућац
Јевтић Лепосава Наставник разредне наставе Разредна настава целодневна
Петронијевић Марина Професор разредне наставе Разредна настава целодневна
Александрић Гордана Професор разредне наставе Разредна настава
Марјановић Весна Наставник разредне наставе Продужени боравак
Ђуровић Оливера Олигофренолог Специјално одељење
Зечевић Андријана Спец. педагог Специјално одељење


Ваннаставно особље:

Презиме и Име Врста стручне спреме Послови на којима ради
Петровић Катарина Дипл.правник секретар
Станојевић Биљана Екон.техничар Шеф рачун.
Шкрњић Весна Екон.техничар Финан.радник
Стојановић Душанка НК радник Помоћни радник
Илић Драган НК радник Помоћни радник
Милановић Лазарија НК радник Помоћни радник
Николић Добрисава НК радник Помоћни радник
Вилотијевић Милена НК радник Помоћни радник
Биљић Драгиња НК радник Помоћни радник
Вучетић Светлана НК радник Помоћни радник
Јашић Слободанка НК радник Помоћни радник
Арсенијевић Љиљана НК радник Помоћни радник
Вилотијевић Видина НК радник Помоћни радник
Тадић Сања НК радник Помоћни радник
Ђурић Гордана КВ кувар кувар
Максимовић Јелена КВ кувар кувар
Богдановић Милена КВ кувар сервирка
Обрадовић Јован Бравар домар
Николић Весо НК радник Помоћни радник
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић