Нашу школу чини следећи кадар:

.

Редни бр. Презиме и Име Врста ст.спреме Предмет који предаје

1.

Ивановић Јелена Професор српског Српски језик и књижевност

2.

Јовановић Мирјана Наставник српског Српски језик и књижевност

3.

Савељић Биљана Професор српског Српски језник и књижевност

Слобод.нас.ак.

4. Ђурић Татјана Професор енглеског Енглески језик
5. Ивановић Драгана Професор шпанског језика Шпански језик

Грађанско вас.

6.

Марковић Славица

Професор енглеског

Енглески језик, Грађанско вас.

7. Катанић Александра Професор енглеског језика Енглески језик
8.

Филиповић Олгица

Професор руског

Руски језик

9.

Живановић Светлана Професор немачког језика Немачки језик

Слобод.нас.ак.

10.

Марковић Данијела Професор математике Математика и информатика
11. Лечић Дубравка Професор математике Математика и информатика

12.

Бодирога Зорица Професор математике Математика и информатика

13.

Ђукановић Радомир Професор ликовне културе Ликовна култура, Слобод.нас.ак.

14.

Филиповић Велибор Диплом. музчки педагог Музичка култура, Хор

15.

Поповић Бранка Професор физичког Физичко и здр.васпитање

16.

Јосиповић Звјездана Професор физичког Физичко и здр.васпитање

17.

Арсенијевић Родољуб Професор историје Историја

18.

Ковачевић Марко Професор историје Историја

19.

Јевђенић Драгана Професор географије Географија, Слобод.нас.ак.

20.

Јовић Митар Професор географије Географија, Слобод.нас.ак.

21.

Радовановић Јелена Мастер физичар

Др наука

Физика

22.

Стојадиновић Невенка Дипломирани хемичар Хемија

23.

Радовановић Тања Професор хемије Хемија

24.

Крстић Снежана Професор хемије Хемија,

Слобо. нас.ак.

25.

Пурић Тихана Професор биологије Биологија

26.

Јакић Ирена Дипл. биолог Биологија

27.

Пурић Дејан Професор техничког и информатике Технич. и инф.обр. Техника и тех. , Информатика и рачунарство

28.

Зарић Данијела Професор техничког и информатике Техника и технологија, Информатика и рачунарство

29.

Малешевић Александра Дипломирани Теолог Вероучитељ

30.

Милан Попадић Мастер теолог Вероучитељ – ИО Перућац

31.

Слободанка Милинковић Теолог Вероучитељ

32.

Маринковић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава

33.

Ђурић Анђелка Наставник разредне наставе Разредна настава

34.

Ивановић Слађана Наставник разредне наставе Разредна настава

35.

Јовановић  Драгана Професор разредне наставе Разредна настава

36.

Срдић Ивана Професор разредне наставе Разредна настава целодневна

37.

Тошић Милена

(замена Маријане Лукић)

Професор разредне наставе Разредна настава

38.

Јовић Јелена Професор разредне наставе Разредна настава

39.

Злопорубовић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава

40.

Чолић Наташа Професор разредне наставе Разредна настава

41.

Митровић Јасминка Наставник разредне наставе Разредна настава

целодневна

42.

Живановић Милан Професор разредне наставе Разредна настава

целодневна

43.

Марковић Мирјана Наставник разредне наставе Разредна настава

44.

Јовановић Радојка Наставник разредне наставе Разредна настава – ИО Перућац

45.

Јевтић Лепосава Наставник разредне наставе Разредна настава

46.

Дамљановић Бранка Професор разредне наставе Разредна настава целодневна

47.

Петронијевић Марина

(замена Максимовић Миленке)

Професор разредне наставе Разредна настава целодневна

48.

Александрић Гордана Професор разредне наставе Разредна настава

49.

Камберовић Јовић Јелена

(замена Марјановић Весне)

Професор разредне наставе Продужени боравак

50.

Аксентијевић Александра Дипл.психолог Специјално одељење

51.

Зечевић Андријана Спец. педагог Специјално одељење

52.

 Марјановић    Весна Наставник разредне наставе Библиотека

53.

Ивановић Лепосава

Професор педагогије и психологије

Педагог

54

Селинић Ивана Дипл.психолог Психолог


Ваннаставно особље:

Презиме и Име Врста стручне спреме Послови на којима ради
1.Лукић Маријана Проф.раз.наставе директор
2.Петровић Катарина Дипл.правник секретар
3.Станојевић Биљана Екон.техничар шеф рачун.
4.Шкрњић Весна Екон.техничар финан.радник
5.Стојановић Душанка НК радник чистачица
6.Илић Драган НК радник чистачица
7.Милановић Лазарија НК радник чистачица
8.Николић Добрисава НК радник чистачица
9.Вилотијевић Милена НК радник чистачица
10.Биљић Драгиња НК радник чистачица
11.Вучетић Светлана НК радник чистачица
12.Јашић Слободанка НК радник чистачица
13.Арсенијевић Љиљана НК радник чистачица
14.Вилотијевић Видина НК радник чистачица
15.Тадић Сања НК радник чистачица
16.Ђурић Гордана КВ кувар кувар
17.Максимовић Јелена КВ кувар кувар
18.Богдановић Милена КВ кувар сервирка
19.Обрадовић Јован Бравар домар
20.Николић Весо НК радник чистачица
21.Манесловић Марина НК радник чистачица

Лица ангажована у Пројекту обогаћеног једносменског рад

Назив активности Носилац активности Матична школа и ИО Перућац
број часова проценат ангажовања
Светосавско позориштанце Ивана Срдић

(четврти разред)

2 10%
Светосавски кутак знања и стварања Драгана Јовановић

(четврти разред)

2 10%
Програмирање кроз игру Слађана Ивановић (четврти разред) 2 10%
Предузималци Мирјана Марковић

(други разред)

2 10%
Запевајмо сложно сви Јасминка Митровић

(други разред)

2 10%
Мале шаховске мајсторије Милан Живановић 1 5%
Забавна математика Лепосава Јевтић

(трећи разред)

1 5%
Учимо кроз игру Радојка Јовановић ИО Перућац 2 10%
Језички кутак Мирјана Јовановић 2 10%
Јелена Ивановић 2 10%
Светосавски театар Биљана Савељић 2 10%
Математика није баук Зорица Бодирога 2 10%
Математички кутак Данијела Марковић 2 10%
Математика кроз учење и игру Дубравка Лечић 2 10%
Свет од папира Радомир Ђукановић 2 10%
„Свако дете има право да одраста здраво“

Пилот пројекат

Бранка Поповић 6 30%
Стони тенис Звјездана Јосиповић 2 10%
Млади истраживачи Снежана Крстић 2 10%
Јелена Радовановић 2 10%
English is fun Драгана Ивановић 2 10%
Укупно: 42 210%
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић