Такмичења 2019/2020.

Због увођења ванредног стања услед епидемије Covid-19 поједина такмичења нису одржана, као што је случај са такмичењем из српског језика и такмичењу „Шта знаш о саобраћају“, док су поједина само одржана на општинском ниво, а нека и на окружном што се види из табеле.

Предмет   ученик Разред ранг

Општинско

ранг

Окружно

    ранг

Државно

Наставник
 

 

 

СРПСКИ

   ЈЕЗИК

Такмичења нису одржана услед проглашења ванредног стања изазваног епидемијом корона вируса          
 

 

 

 

 

МАТЕ-МАТИКА

Марта Живановић III II     Наташа Маринковић
Огњен Јевтић III III     Наташа Маринковић
Алекса Митровић III III     Наташа Маринковић
Душица Ивановић III III     Анђелка Ђурић
Павле Милутиновић III похвала     Наташа Маринковић
Павле Танасијевић III похвала     Радојка Јовановић
Лука Леонтијевић III похвала     Наташа Маринковић
Катарина Станковић III похвала     Весна Марјановић
Павле Ђукић III похвала     Анђелка Ђурић
Марко Савић IV II     Слађана Ивановић
Павле Тодоровић IV II     Слађана Ивановић
Јована Пејић IV II     Ивана Срдић
Димитрије Спасић IV III     Ивана Срдић
Огњен Бајић IV III     Ивана Срдић
Анђелија Тешић IV III     Слађана Ивановић
Јана Бојић IV III     Драгана Јовановић
Невена Стојановић IV III     Драгана Јовановић
Душан Александрић IV III     Ивана Срдић
Сандра Обрадовић IV похвала     Драгана Јовановић
Иван Николић V I III   Дубравка Лечић
Вук Ивановић V II II   Дубравка Лечић
Ања Јаковљевић V II     Дубравка Лечић
Магдалена Стојкановић V III     Дубравка Лечић
Денис Мандић V III     Дубравка Лечић
Соња Бодирога V III     Дубравка Лечић
Милица Алексић VI I     Дубравка Лечић
Андреа Крњић VI II     Зорица Бодирога
Матеја Јосиповић – VI II     Зорица Бодирога
Ненад Максимовић VI II     Зорица Бодирога
Александар Вукајловић VI III     Зорица Бодирога
Виктор Саковић VI III     Дубравка Лечић
Ивана Јосиповић VI III     Дубравка Лечић
Ива Живановић VII I III   Зорица Бодирога
ИСТО-

   РИЈА

Марко Јездић     VI          II     Родољуб Арсенијевић
Ђорђе Димитријевић     VII          III     Родољуб Арсенијевић
Лука Јовановић     VII          III     Родољуб Арсенијевић
Андрија Злопорубовић    VIII          I     Родољуб Арсенијевић
Лазар Трифуновић     VIII          I     Родољуб Арсенијевић
Лука Вукајловић     VIII          I     Родољуб Арсенијевић
Вук Јакић     VIII          I     Родољуб Арсенијевић
Милош Максимовић     VIII          II     Родољуб Арсенијевић
Александра Секулић VIII II     Родољуб Арсенијевић
ХЕМИЈА Ива Стојкановиħ VII I     Тања Радовановић
БИОЛО-ГИЈА Ива Стојкановиħ VII I     Ирена Јакић
Маринковиħ Милица VII II     Ирена Јакић
Петковиħ Александра VII III     Ирена Јакић
ФИЗИ-КА Богдан Спасиħ VI I похвала   Љиљана Екмешчић
Виктор Саковиħ VI похвала III   Љиљана Екмешчић
Лука Ђокиħ VI похвала     Љиљана Екмешчић
Миња Лукиħ VII II     Љиљана Екмешчић
Александра Вуковиħ VII

 

III     Љиљана Екмешчић
Анђела Матић VIII похвала     Љиљана Екмешчић
РУСКИ ЈЕЗИК Максим Батајев VIII II II (спец. Категорија)   Олгица Филиповић
АТЛЕ-

ТИКА

Екипно (М):

Стефан Лекић

Милош Јовановић

Душан Митровић

Марко Спасојевић

Лука Вукајловић

Данило Вуковић

Лука Веизовић

Марко Танасијевић

 

 

Екипно (Ж):

Марија Бојић

Нина Стевановић

Вања Јевтић

Александра Секулић

Валентина Максимовић

Милица Маринковић

Миња Лукић

Ивана Јосиповић

 

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

 

 

 

VIII

VIII

VIII

VIII

 

VIII

 

VII

 

VII

VI

 

        II

2.појед.

2.појед.

2.појед.

2.појед.

2.појед.

 

 

2.појед.

 

 

II

 

1.појед.

 

 

 

1.појед.

 

1.појед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.појед.

 

 

 

1.појед.

 

2.појед.

 

   

 

 

Звјездана Јосиповић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звјездана Јосиповић

ФУ-ДБАЛ Екипно (Ж):

Анастасија Ивановић

Нина Стевановић Ивана Максимовић Марија Орашанин Mиња Лукић

Jана Павловић

Ива Максимовић Анастасија Aкановић

 

VI

 

VIII

VII

VIII

VII

VI

VI

VI

 

I

 

II   Милош Росић
 
ГИМНА-СТИКА Екипно (Ж):

Ана Ђерић

Jована Тутић   Николина Кремић

 

VII

VII

VII

I II   Милош Росић
ОДБО-

ЈКА

Екипно (Ж):

Јована Аврамовић Исидора Ђокић

Јована Божић

Вања Јевтић

Ивана Николић

Нина Стевановић

Миња Лукић

Ивана Леонтијевић

Милица Маринковић

Александра Вуковић

Милица Митровић

Александра Петковић

Магдалена Стевановић

 

 

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

VII

VII

VII

 

VII

 

VII

VII

 

VI

II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Бранка Поповић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ Такмичење није одржано због увођења ванредног стања          
Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић