Секције

Наша школа има велики број секција које спроводи у раду са интересовањима ученика. секције које наша школа остварује су:

– Атлетска секција

– Одбојкашка секција

– Фудбалска секција

– Цртање сликање и вајање

– Саобраћајна секција

– Информатика

– Драмска секција

– Шаховска секција

– Чувари природе

Фудбалска секција

Ова секција остварује свој рад кроз један час седмично, а броји велики број ученика активно 20 до 30. Наставу похађају ученици шестог разреда (5 ученика),седмог разреда (3 ученика), осмог разреда (15 ученика). Претходних година је било запажених резултата фудбалске секције, пласмани на републичка и међуокружна такмичења у малом фудбалу, а секцију је предводио професор Росић Живан. У предстојећем периоду фудбалску секцију очекује општинско такмичење у малом фудбалу заказано за 11.02.2010. године у Бајиној Башти. Победник остварује пласман у даље такмичење. У плану удружења професора физичке културе Бајина Башта има жеља за оснивањем општинске школске мини лиге у малом фудбалу, уколико се план оствари ове године фудбалска секција ОШ.“Свети Сава“ ће учествовати на том такмичењу. Секцију од школске 2010/11 води професор физичког васпитања Росић Милош.Интересовање за фудбалску секцију на нивоу школе је око 100-120 ученика у свим одељењима од петог разреда до осмог разреда.

Цртaње сликање и вајање

Ова секција се остварује кроз 36 часова што је у складу са планом и програмом рада школе. Наставу из овог изборног предмета похађају ученици од петог до осмог разреда по сопственом опредељењу. Поред савладавања основних циљева и задатака чланови секције били су активни и у осталим видовима афирмације наше школе. Учествовали су и у естетском уређењу ентеријера школе, заједно са осталим секцијама. Руководилац овог предмета је наставник Дакић Драгош.

Информатика

Овај изборни предмет похађају ученици петог шестог и седмог разреда са по један час седмично и остварује се кроз 36 часова што је у складу са планом и програмом рада школе. Док ученици осмог разреда имају један час седмично а настава се остварује кроз 34 часова што је опет у складу са планом и програмом рада школе. Настава се остварује у кабинету за Информатику и рачунарство који је опремљен у складу са могућностима школе. Имамо дигиталну учионицу са 30 рачунара на којима раде ученици. Такође имамо и један скенер као и штампач. Ученици кроз разне програме, вежбе и веома добре наставне садржаје унутар предмета стичу основна знања за рад на рачунару. Овај предмет реализује професорка Данијела Зарић.

Саобраћајна секција

Ова секција се остварује у кабинету за техничко и информатичко образовање са темама из саобраћаја. Наставу из ове секције похађају ученици од петог до осмог разреда по избору. Рад се остварује кроз 36 часова са са садржајем за правила и прописе у саобраћају. Наставници децу обучавају не само кроз теоријски део него и кроз разне практичне вежбе како из области правила за безбедно кретање тако и из вожње бицикле. Вожња се реализује на полигону школског дворишта. Кроз разне саобраћајне тестове се проверавају њихова знања. Ову секцију реализује наставник техничког Милосав Милутиновић.

Шах

Већ трећу годину у нашој школи један од изборних предмета је шах. Похађа га око 80 ученика 5 до 8 разреда. На часовима овог предмета, поред изучавања шаховске теорије, шах се вежба и кроз практичну игру, односно појединачна и екипна првенства по разредима, учешће на окружним и републичким такмичењима.

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић