Продужени боравак

Продужени боравак у нашој школи почео је са радом школске 2005./2006. године.

Током наредних година, све више се повећавало интересовање ученика и родитеља за боравак деце у школи и након редовне наставе.

Данас, продужени боравак обухвата ученике од I до IV разреда који у њему могу боравити од 07.30 до 15.30 часова. Рад у групи организују и воде у једној смени учитељ Радивоје Милановић.

Ученицима је пружена могућност коришћења три оброка дневно (доручак, ужина и ручак).

Сам рад у продуженом боравку усклађен је са програмом васпитно – образовног рада у основној школи и подељен је на следеће активности:

  • Самосталан рад-часови учења
  • Слободно време и
  • Слободне активности

Самосталан рад подразумева индивидуалан рад ученика на изради домаћих задатака и савладавање школског градива уз помоћ учитеља у продуженом боравку.
У оквиру слободног времена ученици се опредељују за активности према сопственом избору. То су активности углавном рекреативно-забавног карактера (гледање цртаних филмова, драматизације, друштвене игре, игре меморије, пузле, шах, домине, игре лоптом, итд).

У оквиру слободних активности ученици учествују у различитим креативим радионицама ликовног, музичког, литерарног, забавног карактера али  спортско-рекреативним активностима. Циљ ових активности је развијање мишљења, стваралаштва, истраживања, као и развијање осталих компоненти личности (моралне, физичке, радно-техничке, естетске и друге).

Просторија продуженог боравка је права оаза за рад и одмор ученика. Украшена је рукотворинама које ученици праве кроз креативне радионице.

Поред радног дела, издваја се део за игру и одмор са јастучићима, бројним друштвеним играма и дечјим часописима. Простор је опремљен неопходним

техничким средствима: телевизор, DVD, CD-плејер и велики број CD-ова који су примерени узрасту и интересовањима деце.

Деца која бораве у продуженом боравку имају на располагању школско двориште (за спортске активности), парк у близини школе и библиотеку са великим фондом књига, дечијих часописа и енциклопедија. Укратко у продуженом боравку никад није досадно. Бројне активности помоћи ће вам да се релаксирате, дружите и научите нешто ново.

Продужени боравак у нашој школи успешно функционише и као такав одговара интересовањима и потребама наших ученика и њихових родитеља.

Код нас сте увек ДОБРО ДОШЛИ!!!

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић