Упоређивање реактивности алкалних и земноалкалних метала

🧑‍🔬⚗️МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ🍶⚗️🧑‍🔬
⭐Обогаћени једносменског рад физика и хемија
🧪Упоређивање реактивности алкалних и земноалкалних метала (Na и Mg)🧪
🌟Наставнице Љиљана Екмешчић и Снежана Крстић🌟

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић