Промена термина седнице Наставничког већа

Из оправданих разлога седница Наставничког већа биће одложена па се као датум одржавања исте одређује 29. 08. 2017. године-уторак у 10 часова
Директор школе
Митар Јовић

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић