За здравији живот ученика

Министарство, просвете науке и технолошког развоја одабрало је 30 школа у Републици Србији, међу којима је и ОШ „Свети Сава“, а у оквиру којих ће бити спроведен истраживачки пројекат „Оснаживање исхране-оснаживање европског одрживог ланца исхране кроз политику набавке и квалитета“ у оквиру програма „Хоризонт 2020 Европске комисије “.

У оквиру овог пројекта у изабраним школама пилотираће се различите активности са циљем унапређења квалитета и разноврсности хране те доступности локално произведене хране ђачким кухињама у оквиру чега ће се посебно ставити акценат на нутритивне вредности школских оброка и унапређење навика ученика у исхрани.

Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја препозната по квалитету ђачке кухиње и свести запослених о потреби здраве исхране код ученика, а у оквиру које ће се још више радити на унапређењу навика ученика у исхрани.

Сходно свему наведеном наша Школа је уз још две школе из Ариља и изабрана у склопу школа са територије Златиборског округа у оквиру којих ће бити спроведен пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја„Оснаживање исхране“.

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић