Седница Одељенског већа

Република Србија

ОСНОВНА ШКОЛА“СВЕТИ САВА“

БАЈИНА БАШТА

На основу члана 74. Статута Школе ,те члана 14. Правилника о оцењивању  ученика  у основном образовању и васпитању  ,одржаће се

седница одељенских већа ученика  5-8  разреда

дана 31.08.2018 године/петак  / са почетком   у10,00 часова

у зборници  Школе са следећим

ДНЕВНИМ  РЕДОМ

1.Разматрање и усвајање  плана рада одељенских већа  за школску 2018/2019.  годину

2.Утврђивање распореда  рада писмених и контролних задатака

3.Утврђивање распореда  допунске и додатне наставе и слободних ученичких активности

4. Разно

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић