Осигурање ученика школске 2020-2021. године

О  Б   А  В  Е   Ш  Т   Е  Њ  Е

Савет родитеља ове Школе  прихватио је  понуду „ Milenijum osigranja „ за осигурање  ученика  од несрећних случајева  за ову школску годину .

ГОДИШЊА ПРЕМИЈА  ЗА ОСИГУРАЊЕ  ИЗНОСИ 300,00 динара ПО УЧЕНИКУ.

Ученик   за кога је уплаћена  премија  осигурања осигуран је  од несрећних случајева  ,као што су:

-прелом кости,дневна накнада , трошкови лечења, болнички дан , инвалидитет …

Осигурање ученика  покрива  све случајеве  24 часа свуда и на сваком месту.

Имајући у виду   досадашња искуства –апелујемо на ученике  да се осигурају.

Потребно је да  ученици који  хоће  да се осигурају  300,00 динара предају  одељенском благајнику/или разредном сатрешини/ који ће  попунити спискове  са потписима ученика који плаћају осигурање и исте са прикупљеним  новцем предати  Дули  у продавници школе   најкасније до 22.09.2020  године.

На овом месту можете преузети Опште услове за осигурање лица од последица несрећног случаја и Посебне услове за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја:

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић